Головна
Форум
Галерея
Контакти
FOR FOREIGN PARTICIPANTS
Підручники, навчальні посібники, монографії

Бондаренко В.І., Ільяшов М.О., Ковалевська І.А., Симанович Г.А., Фомичов В.В. Прогноз переміщень контура пластової виробки в шаруватому масиві слабких порід. Монографія. – Дніпропетровськ: «Системні технології», 2008. – 193 с. – Російською мовою.

 

В монографії викладений аналіз процесу розвитку епюри переміщень контура пластової виробки, що розташована у шаруватому суттєво неоднорідному масиві слабких гірських порід. Встановлено залежності впливу механічних характеристик шарів порід (з урахуванням повних діаграм їх деформування) на зміщення будь-якої ділянки контура виробки та проведений порівняльний аналіз цих закономірностей з рекомендаціями нормативних методик прогнозу проявів гірського тиску. Встановлено нелінійність та особливості впливу геометричних параметрів типових перетинів виробки з кріпленням серій КМП-А3 та КШПУ на розвиток епюри переміщень її периметру. На базі кореляційно-дисперсійного аналізу результатів багатофакторного комп’ютерного моделювання геомеханічних процесів навколо пластової виробки отримана низка рівнянь регресії щодо розрахунку переміщень на основних ділянках периметра виробки, що характеризують її експлуатаційну придатність.