Головна
Форум
Галерея
Контакти
FOR FOREIGN PARTICIPANTS
Підручники, навчальні посібники, монографії

Ф19  Фальштинський В.С. Удосконалення технології свердловинної підземної газифікації вугілля (СПГВ): Монографія. – Д.:  Національний гірничий  університет, 2009. – 131 с.

 

Монографія присвячена питанням обґрунтування раціональних параметрів технології свердловинної підземної газифікації тонких вугільних пластів з урахуванням гірничо-геологічних умов та технологічних параметрів вигазовування вугілля. За результатами критичного аналізу промислового досвіду роботи станцій «Підземгаз» і експериментальних підземних газогенераторів та проведених аналітичних, стендових і лабораторних досліджень запропоновані технологічні рішення щодо поширення області застосування технології СПГВ на родовищах твердого палива, розроблені технологічні схеми і конструкції підземних газогенераторів із розкриттям вугільних пластів з поверхні та у шахтних умовах, які враховують зміни стану гірського масиву при вигазовуванні вугільного пласта.

Для студентів, науково-педагогічних і науково-технічних співробітників вищих навчальних закладів, науково-дослідних інститутів та проектних організацій, а також інженерно-технічних робітників паливно-енергетичного комплексу.