Головна
Форум
Галерея
Контакти
FOR FOREIGN PARTICIPANTS
Підручники, навчальні посібники, монографії

И90  Бондаренко В.И., Кузьменко А.М., Дычковский Р.Е. и др. История кафедры подземной разработки месторождений (1900-2005). – Д.: АРТ-ПРЕСС, 2005. – 488 с.

 

Книга присвячена історії створення, розвитку та сучасному періоду кафедри підземної розробки родовищ Національного гірничого університету. У ній висвітлена багаторічна діяльність кафедри. Наведені цікаві події з життя, творчого шляху відомих вчених, які працювали та працюють у науці та педагогіці, а також короткі нариси спогадів та побажань випускників, співробітників та численних друзів кафедри. Відображено співробітництво з провідними університетами, галузевими, академічними та науково-дослідними інститутами. Особлива увага приділяється випускникам та вихованцям кафедри, які гордо несуть почесне звання гірничого інженера. Представлені будні кафедри та її плани на майбутнє. Наведений бібліографічний матеріал про завідуючих кафедрою, професорсько-викладацький та допоміжний персонал, аспірантів, докторантів та наукових співробітників.

Книга призначена для масового читача.