Головна
Форум
Галерея
Контакти
FOR FOREIGN PARTICIPANTS
Підручники, навчальні посібники, монографії

Б81  Бондаренко В.І., Бузило В.І., Табаченко М.М., Медяник В.Ю. Геомеханічні основи підвищення стійкості підготовчих виробок: Навчальний посібник. – Д.: Національний гірничий університет, 2009. – 407 с.

 

Книга присвячена методам підвищення стійкості підготовчих виробок. Приведені сучасні конструкції з удосконалення кріплення підготовчих виробок, розкрита методика розрахунку зміщень порід у підготовчих виробках. Викладена методика виявлення законів та закономірностей гірничої науки. Розкрита суть і умови виникнення гірського тиску, що впливає на стійкість підготовчих виробок. Наведено методи нейтралізації гірського тиску і підвищення стійкості покрівлі і підошви підготовчих виробок.

Навчальний посібник розраховано на студентів гірничих спеціальностей, які вивчають курс «Механіка гірських порід», «Технологія підземної розробки родовищ корисних копалин» та «Проектування гірничого виробництва», а також для курсового і дипломного проектування і для науково-педагогічних, науково-технічних співробітників вищих навчальних закладів, науково-дослідних інститутів та проектних організацій і  інженерно-технічних робітників гірничорудних підприємств.