Головна
Форум
Галерея
Контакти
FOR FOREIGN PARTICIPANTS
Підручники, навчальні посібники, монографії

Бондаренко В.І., Ковалевська І.А., Симанович Г.А., Фомичов В.В. Комп’ютерне моделювання напружено-деформованого стану дрібно-шаруватого породного масиву навколо пластової виробки. Книга 1. Дограничне деформування системи «порода-кріплення». Монографія. – Дніпропетровськ: «Системні технології», 2006. – 172 с. – Російською мовою.

 

В монографії викладено аналіз розвитку застосування різницевих чисельних методів у механіці суцільного середовища і, зокрема, методів кінцевих та граничних елементів при моделюванні об’єктів з нелінійними механічними характеристиками, у тому числі, щодо визначення напружено-деформованого стану гірського масиву навколо штучної споруди.

Книга перша присвячена аналізу результатів багатофакторного експерименту щодо зміни поля напружень у масиві, що знаходиться на дограничній стадії деформування, навколо пластової виробки у залежності від структури вуглевміщуючої товщі та механічних характеристик її породних шарів і вугільного пласта.