Головна
Форум
Галерея
Контакти
FOR FOREIGN PARTICIPANTS
БУЗИЛО Володимир Іванович

БУЗИЛО Володимир Іванович

 

Директор Гірничого Інституту, декан Гірничого факультету, доктор технічних наук, професор, заслужений працівник освіти України.

З 1973 року працював на шахті «Ювілейна» ВО «Павлоградвугілля», а з 1975 року працює на кафедрі на посадах асистента, доцента, професора.

З 2001 року працює деканом гірничого факультету.

Бузило В.І. читає лекції студентам маркшейдерської спеціальності другого та третього курсів із основних дисциплін: «Основи гірничого виробництва» та «Технології підземної розробки родовищ корисних копалин», а також магістрам та аспірантам курс «Вища освіта і Болонський процес». Під його керівництвом захищено 3 кандидатські дисертації.

Володимир Іванович плідно працює у науковій сфері, є керівником комплексного проекту «Геотехнологічне обґрунтування підземної технології інтенсивного видобування вугілля з урахуванням особливостей геологічного середовища».

Бузило В.І. є членом двох спеціалізованих Вчених рад із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата технічних наук.

Володимира Івановича признано найкращим деканом університету, як професійну, добру й мудру людину з великим досвідом педагога, ініціатора багатьох заходів на факультеті, таких як посвячення студентів гірничого факультету в гірники – подія відповідальна, святкова, яка запам’ятовується на все життя. Він – великий прихильник розвитку художньої самодіяльності студентів. Також великі зусилля декан направляє на ремонт, оснащення та модернізацію аудиторій кафедр гірничого факультету.

Основна наукова діяльність спрямована на вирішення науково-технічних проблем видобутку корисних копалин:

– наукове обґрунтування розробки тонких вугільних пластів;

– обґрунтування граничних параметрів концентрації гірничих робіт при підробці зближених вугільних пластів;

– наукове обґрунтування параметрів технології відпрацювання вугільних ціликів камерами;

– управління напружено-деформованим станом порід навколо гірничих виробок великого перерізу.

Публікації

Усього опубліковано 143 наукові праці, отримано 5 патентів на винаходи. Опубліковано за кордоном 16 наукових статей, зроблені доповіді на конференціях, симпозіумах та форумах.

Основні публікації за останні роки

1. Бузило В.И., Рахутин В.С., Сердюк В.П. Перспективы использования пневматических конструкций при ведении подземных горных работ // Польская академия наук. Школа подземной эксплуатации. – Краков, 2006.

 2. Бузило В.І., Салов В.О., Ширін Л.Н. Особливості професійної підготовки фахівців для промислового видобутку шахтного метану // Науковий вісник НГУ. – 2007. – №6.

3. Бузило В.И., Сердюк В.П., Кошка А.Г. Влияние формы забоя на энергозатраты и сортность добываемой продукции // Матер. междун. научн.-практ. конф. «Школа подземной разработки». – Д.: НГУ, 2007.

4. Бузило В.И., Черватюк В.Г., Васильєв В.Е., Ковалевская И.А. The modern aspects of the anchor fastening use in the environment of SC «Pavlogradvugilla». Всемирный горный конгресс. – Краков, 2008.

5. Бузило В.І., Бондаренко В.І., Салов В.А. Еволюція структури вищої гірничої освіти
// Науково-практичне видання «Вища школа». – К: Товариство «Знання». – 2009. – №2. – С. 65-71.

6. Бузило В.И., Савельева Т.С., Савельев В.А. Analysis Of Influence Of Intechamber Pillar Size On The Stress Condition Within Chamber Root Using Finite Element Method.
// Матер. междун. конф. «Форум горняков». – Д.: НГУ, 2009.    

7. Buzilo V., Serdyuk V. & Yavorsky A. 2010. Research of influence of support resistance of the stope in the immediate roof condition, New techniques and technologies in mining. Taylor & Francis Group, London, p. 127-130.

8. Технология отработки угольных целиков камерами в условиях шахт Западного Донбасса  :  моногр./   В.И. Бузило, В.Н. Яворский, А.Г. Кошка, В.П. Сердюк, А.В. Яворский - Д.: Национальный горный университет, 2011.- 95 с.

9.  Buzilo V., Koshka O. & Yavors’kyy A. 2011 Bolt-pneumatic support for development workings with big cross-section, Technical and Geoinformational Systems in Mining. Taylor & Francis Group, London, p. 149-155.

10. Разработка сближенных угольных пластов механизированными комплексами в условиях шахт Львовско-Волынского бассейна: моногр./ В.И. Бузило, Я. М. Наливайко, А.Г. Кошка, А.В. Яворський, В.П. Сердюк, О.О. Яворська - Д.: Национальный горный университет, 2012.-132 с.