Головна
Форум
Галерея
Контакти
FOR FOREIGN PARTICIPANTS
Дисертація Руських Владислав Васильович

Руських Владислав Васильович

 

Обґрунтування параметрів вибухозахисної перемички для гасіння ударних повітряних хвиль при підземному видобутку руд

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.15.11. – 2005 р.

 

Науковий керівник: д-р техн. наук, проф. В.С. Рахутін

 

Обґрунтування параметрів вибухозахисної перемички для гасіння ударних повітряних хвиль при підземному видобуванні руди є важливою науковою задачею. Аналіз способів і засобів зниження негативного впливу ударних повітряних хвиль при підземних масових вибухах показав, що застосовані з цією метою вибухозахисні перемички характеризуються великою вагою і високою трудомісткістю монтажних робіт, а їх параметри недостатньо обґрунтовані.

Метою роботи є обґрунтування раціональних параметрів пружної вибухозахисної перемички для гасіння ударних повітряних хвиль (УПХ), що виникають при підземному видобуванні руд підривним способом.


Розрахункова схема способу гасіння УПХ у підземних гірничих виробках: 1 – джерело УПХ; 2 – пристрій для виміру надлишкового тиску УПХ; 3 – пере-носна вибухозахисна перемичка; 4 – об’єкт, що охороняється (закладна перемичка); Рпад, Рвід, Росл – надлишковий тиск відповідно падаючої, відбитої й ослабленої УПХ, кПа; L – відстань від місця вибуху до вибухозахисної перемички, м; l – відстань від вибухозахисної перемички до об'єкта, що охороняється, м; В – ширина стрічки за-хисного елемента перемички, м; h – глибина кріпильного анкера, м; d – діаметр анкера, м; z – відстань між анкерами, м; S – площа поперечного перерізу гірничої виробки, м2

 

Автором встановлено, що:

– ослаблення ударної повітряної хвилі забезпечується пружними властивостями композиційних матеріалів, з яких виготовлена переносна вибухозахисна перемичка, та її несучою здатністю, що регулюється в межах від 570 до 1370 кПа ступенем перфорації залежно від величини заряду вибухової речовини при підземних масових вибухах. Це дозволяє прогнозувати зниження негативної дії ударної повітряної хвилі при застосуванні вибухозахисної перемички;

– ефективність ослаблення негативної дії вибуху коригується конструктивними параметрами переносної вибухозахисної перемички залежно від перерізу виробки та тиску на фронті ударної повітряної хвилі, який збільшується від контура до центра у співвідношенні:

де Рц і Рк – величини тиску ударної повітряної хвилі в центрі й у контуру виробки на відстані 350 мм; v – швидкість руху ударної повітряної хвилі в центрі виробки, м/с, що дозволяє ефективно управляти ударними повітряними хвилями при їх розповсюдженні по гірничих виробках.

Наукове значення дисертації полягає у встановленні взаємозв'язку між проведенням масових вибухів при видобуванні руд і параметрами локалізації ударних повітряних хвиль за допомогою вибухозахисних перемичок.

Практичне значення роботи полягає у розробці методу розрахунку пружної вибухозахисної перемички, що дозволяє проектувати її із заданими технологічними параметрами, які забезпечують надійність технологічних процесів при видобуванні руд камерними системами розробки.

Розроблена вибухозахисна перемичка може багаторазово використовуватися й установлюватися у горизонтальних, похилих і вертикальних гірничих виробках. Її вага у багато разів менша відомих перемичок, що дозволяє легко доставляти її до місця спорудження, а трудомісткість робіт зі зведення складає 2 люд/години.

Реалізація результатів роботи: запропоновано рекомендації з ефективного проведення підривних робіт і локалізації ударних повітряних хвиль, програмне забезпечення з розрахунку параметрів ударних повітряних хвиль впроваджені в умовах ЗАТ «Запорізький залізорудний комбінат». Конструкція перемички схвалена технічною радою ЗАТ «ЗЗРК» і впроваджена у проект захисту закладних перемичок від негативної дії УПХ.