Головна
Форум
Галерея
Контакти
FOR FOREIGN PARTICIPANTS
Дисертація Кочин Олександр Євгенович

Кочин Олександр Євгенович

 

Прогнозування геомеханічних умов відробки похилих вугільних пластів на основі рельєфу їх залягання

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.15.11. – 2005 р.

 

Науковий керівник: канд. техн. наук, доц. В.І. Пілюгин (м. Донецьк)

 

Виникла необхідність створення нового маловитратного методу опису просторових залягань вугільних пластів, які визначають геомеханічні умови їх відробки.

Обґрунтовано метод опису просторового залягання та прогнозування вихідних геомеханічних умов відробки похилих вугільних пластів.

Значення роботи полягає у розробці методу та пакету прикладних програм з візуалізації рельєфу залягання похилих вугільних пластів та рекомендацій з прогнозування геомеханічних умов їх відробки.