Головна
Форум
Галерея
Контакти
FOR FOREIGN PARTICIPANTS
Дисертація Мерзлікін Артем Володимирович

Мерзлікін Артем Володимирович

 

Обґрунтування методу прогнозу і параметрів переходу розривних малоамплітудних порушень

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю: 05.15.11. – 2005 р.

 

Науковий керівник: д-р техн. наук, проф. В.В. Назимко (м. Донецьк)

 

Існуючі методи прогнозу дрібноамлітудних розривних порушень (ДРП) і способи їх переходу механізованими комплексами не в повній мірі враховують динаміку і кінетику зсувів масиву, а також слабко використовують накопичену інформацію при розкритті порушення. Це знижує надійність прогнозу і збільшує витрати, а також підвищує безпеку ведення очисних робіт у процесі переходу ДРП.

Розроблено метод прогнозу ДРП на тонких пологих вугільних пластах при переході очисними вибоями для збільшення надійності і безпеки гірничих
робіт.

Уточнено механізм зародження ДРП, який складається с причинно-наслідкового ланцюга фізичних процесів, які включають виникнення тимчасових локальних аномалій, полів межових зсувів, виникнення магістральних розривів і їх повторень.