Головна
Форум
Галерея
Контакти
FOR FOREIGN PARTICIPANTS
Дисертація Васильєв Віталій Євгенович

Васильєв Віталій Євгенович

 

Обґрунтування граничних параметрів концентрації гірничих робіт при підробці зближених вугільних пластів Західного Донбасу

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю: 05.15.02. – 2006 р.

 

Науковий керівник: д-р техн. наук, проф. В.І. Бузило

 

Особливість залягання пластів Західного Донбасу, що розробляються і складаються переважно з трьох-шести пар зближених пластів, потужність міжпластя яких становить менше 12 м. У таких пластах зосереджено близько 40% балансових запасів шахт. Максимальні відстані між суміжними пластами не перевищують 50 м.

У зв’язку з цим, актуальною науковою та практичною задачею є оцінка впливу гірничих робіт на напружено-деформований стан гірського масиву, визначення границь безпечного й економічно доцільного розташування гірничих виробок при веденні гірничих робіт на зближених пластах. Цьому і присвячена дисертаційна робота.

Метою роботи є обґрунтування граничних параметрів взаємо-розташування очисних і підготовчих виробок при концентрації гірничих робіт на зближених вугільних пластах.

Автором встановлено, що:

– границі концентрації гірничих робіт на зближених пластах визначаються за фактором їх взаємного впливу, який характеризується допустимими напруженнями і зсувами вміщуючих порід у лавах, визначення яких реалізується методом граничних елементів з урахуванням глибини ведення гірничих робіт, потужності порід міжпластя (h), відстані між лавами, фізико-механічних характеристик вміщуючих порід. Для розглянутих умов шахт Західного Донбасу безпечні за фактором гірського тиску відстані між очисними вибоями зближених пластів складають не менше 70 м при h = 5 м і 60 м при h = 15 м.

– при концентрації гірничих робіт на зближених пластах необхідно комплексно враховувати еквівалентні напруження в масиві і максимальні допустимі зсуви порід по контуру виробки. Для розглянутих умов границями безпечного й економічно доцільного закладення підготовчих виробок по нижньому надробленому пласту є відстані до крайової частини верхнього пласта, які дорівнюють 60 м при потужності міжпластя h = 5 і 25 м при h = 15 м, а скорочення цих відстаней до нуля призводить до повної втрати перерізу виробок з п’ятикратним перебільшенням напружень у покрівлі виробок межі міцності гірських порід на стиск.

Наукове значення роботи полягає у встановленні залежностей параметрів концентрації гірничих робіт від проявів гірського тиску в очисних і підготовчих виробках зближених вугільних пластів шахт Західного Донбасу.

Практичне значення роботи полягає у наступному:

– на основі встановлених закономірностей проявів гірського тиску при виїмці зближених пологих вугільних пластів розроблена «Методика визначення раціонального розташування підготовчих виробок при відробці зближених пластів Західного Донбасу». Складена методика прийнята для використання на шахтах ВАТ «Павлоградвугілля» і в проектній організації ДВАТ «Дніпродіпрошахт»;


До визначення припустимої відстані L між очисними вибоямипри концентрації гірничих робіт на зближених пластах

 

– сформульовані рекомендації стосовно параметрів ведення очисних робіт і розташування підготовчих виробок при концентрації гірничих робіт на зближених пластах Західного Донбасу: а) при потужності міжпластя h = 5 м відстань L між очисними вибоями суміжних пластів, за фактором гірського тиску, повинна бути не менше 70 м; при потужності міжпластя h = 12...15 м очисні вибої суміжних пластів повинні бути на відстані L ³ 60 м один від одного; б) при концентрації гірничих робіт на зближених пластах підготовчу виробку нижнього пласта необхідно розташовувати в надробленій зоні на відстані L від крайової частини верхнього пласта, що дорівнює не менше 60 м при потужності міжпластя h = 5 м і не менше 25 м при h = 15 м.

Сформульовані рекомендації з розрахунку параметрів схеми відробки зближених пластів враховані при плануванні та проведенні гірничих робіт на шахті «Степова» ВАТ «Павлоградвугілля».