Головна
Форум
Галерея
Контакти
FOR FOREIGN PARTICIPANTS
Дисертація Максимова-Гуляєва Наталія Олександрівна

Максимова-Гуляєва Наталія Олександрівна

 

Обґрунтування параметрів способу підвищення стійкості зсувонебезпечних схилів за допомогою струминної технології закріплення ґрунтів

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.15.09. – 2006 р.

 

Науковий керівник: д-р техн. наук, проф. С.Ф. Власов

 

На значній території України (близько 60% площі), в найбільш густонаселених індустріальних областях є небезпека утворення різних за масштабами зсувів. Якщо десять років тому геологами було зафіксовано близько 15 тисяч зсувонебезпечних ділянок, то в даний час їх кількість перевищила 20. Є проблеми боротьби зі зсувами, безсумнівно, велика і зумовлена їх широким розповсюдженням, а також небезпекою, яку вони представляють для житлової забудови, промислових підприємств, а в деяких випадках і для життя людей.

Мета досліджень полягає в обґрунтуванні технологічних параметрів струминної технології закріплення порід, що забезпечують підвищення її ефективності при спорудженні протизсувних утримуючих конструкцій.

Автором встановлено, що:

– зміна кількості вапна від 2 до 5%, що додається до цементного розчину при В/Ц = 1, дозволяє збільшити міцність цементолесової суміші в 1,5 рази і досягти максимального її значення 7,5 МПа при вистоюванні 42 доби, що дозволяє підвищити економічну ефективність формованих цементолесових протизсувних конструкцій;

– залежність міцності при стисненні від кількісного співвідношення цементу та вапна в цементолесовій суміші визначається наявністю деструктивної фази початку кристалізації: у віковому інтервалі від 0 до 70 діб описується багаточленом третього ступеня, другий інтервал – від 70 до 500 діб експоненціальною залежністю, що дозволяє визначати терміни виробництва робіт з урахуванням періоду стабілізації зсувного схилу;


Залежність міцності на стиснення від рецептури суміші та строків твердіння

 

– міцність цементолесової суміші при максимальній досліджуваній кількості цементу та вапна після віброобробки протягом 60-120 с зростає в 1,2-1,4 рази в порівнянні з неактивованою, а її залежність у часі є експонента, що дозволяє визначати раціональні параметри віброобробки суміші при струминній технології закріплення.

Наукове значення роботи полягає у встановленні закономірностей впливу співвідношення компонентів твердіючої суміші, її віброобробки та сегментного армування на міцнісні властивості елементів протизсувних конструкцій, створюваних за допомогою струминної технології закріплення.

Дослідження впровадженні у вигляді проектних пропозицій у розробки інституту «Дніпрометропроект».