Головна
Форум
Галерея
Контакти
FOR FOREIGN PARTICIPANTS
Дисертація Склепович Костянтин Зенонович

Склепович Костянтин Зенонович

 

Обґрунтування параметрів технології зміцнення порід на кінцевих ділянках лав

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю: 05.15.02. – 2006 р.

 

Науковий керівник: д-р техн. наук, проф. М.К. Клішин (м. Алчевськ)

 

Великим обсягом робіт щодо зміцнення і необхідністю зниження витрат на зміцнення обґрунтування параметрів технології зміцнення порід на кінцевих ділянках лав є важливим актуальним завданням, вирішення якого дозволить знизити витрати на зміцнення, підвищити безпеку робіт і зменшити собівартість видобутку вугілля.

Обґрунтовано параметри технології зміцнення порід скріплювальними речовинами на кінцевих ділянках лав для зменшення витрат і підвищення безпеки робіт у лавах.

Значення дисертації полягає у подальшому розвитку знань про механізм руйнування масиву попереду очисного вибою і закономірностей зміни пустотності, фільтраційних і деформаційних властивостей масиву у часі і просторі.