Головна
Форум
Галерея
Контакти
FOR FOREIGN PARTICIPANTS
Дисертація Тугай Володимир Васильович

Тугай Володимир Васильович

 

Обґрунтування параметрів технологічних схем вузькозахватної виїмки тонких пологих пластів

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю: 05.15.02. – 2006 р.

 

Науковий керівник: д-р техн. наук, проф. Л.Н. Ширін

 

Потенційні можливості засобів комплексної механізації процесів очисної виїмки тонких пологих пластів можуть бути реалізовані у повному обсязі при адекватності проектних показників реальним умовам їх експлуатації.

Ідея роботи полягає у комплексному врахуванні закономірностей взаємодії елементів системи «вугільний пласт-комбайн-конвеєр».

Наукове значення роботи полягає у встановленні закономірностей функціонування системи «вугільний пласт-комбайн-конвеєр» при вузькозахватній виїмці тонких пологих (у діапазоні кутів залягання 12...17о) пластів і формуванні навантажень на очисний вибій з урахуванням коефіцієнта використання ширини захвату виконавчих органів комбайна.