Головна
Форум
Галерея
Контакти
FOR FOREIGN PARTICIPANTS
Дисертація Глухов Олександр Олександрович

Глухов Олександр Олександрович

 

Теорія і практика сейсмоакустичного аналізу параметрів диз’юнктивів при відробці вугільних пластів Донбасу

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю: 05.15.11. – 2007 р.

 

Науковий керівник: д-р техн. наук, старший науковий співробітник, директор Українського науково-дослідницького проектно-конструкторського інституту гірничої геології, геомеханіки і маркшейдерської справи НАН України А.В. Анциферов (м. Донецьк)

 

Розробка теоретичних і прикладних основ сейсмоакустичного аналізу параметрів диз’юнктивів при відпрацюванні вугільних пластів Донбасу є науково-прикладною проблемою, що має важливе народногосподарське значення.

Виконано розвиток наукових основ використання сейсмічного методу для визначення дрібноамлітудних тектонічних порушень вугільних пластів та встановлені закономірності взаємодії сейсмоакустичних хвильових полів з диз’юнктивами. Розроблена фізико-математична модель вуглевміщуючої товщі, що враховує стан вуглепородного масиву і дисипацію коливальної енергії в аномальних зонах.