Головна
Форум
Галерея
Контакти
FOR FOREIGN PARTICIPANTS
Дисертація Фощій Микола Васильович

Фощій Микола Васильович

 

Обґрунтування параметрів захисних та ємнісних властивостей гірничого масиву відроблених родовищ корисних копалин

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю: 05.15.11. – 2006 р.

 

Науковий керівник: д-р техн. наук, проф. І.О. Садовенко

 

Використання відпрацьованих підземних площ зростає у зв'язку з загостренням проблеми збереження радіоактивних відходів.

Розкрито механізм формування фізико-хімічних і ємнісних властивостей гірничого масиву при визначенні технологічних параметрів збереження ядерних продуктів і управлінні гідрогеохімічною обстановкою шахтних полів.

Встановлено кількісні закономірності руху радіонуклідів у порушеному масиві гірських порід при повній локалізації зони радіоактивного забруднення в умовах затоплення гірничих виробок та обґрунтовано ємнісні і гідрохімічні параметри затопленого масиву при регулюванні фільтраційних навантажень у межах кар’єру і суміжної затопленої шахти.