Головна
Форум
Галерея
Контакти
FOR FOREIGN PARTICIPANTS
Дисертація ЗдещицЬ Валерій Максимович

ЗдещицЬ Валерій Максимович

 

Розвиток наукових основ та техніки вимірювань параметрів геомеханічних і техногенних процесів в гірничо-видобувному регіоні

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю: 05.15.11. – 2007 р.

 

Науковий керівник: д-р техн. наук, проф. В.Д. Сидоренко (м. Кривий Ріг)

 

Зменшення маси вибухової речовини при проведенні масових вибухів непродуктивний, тому що прямо пов'язаний зі зменшенням об'ємів блоків, що підриваються, зростанням їх загальної кількості, зниженням швидкості відпрацювання уступів.

Обґрунтовані теоретичні положення і техніка вимірювань параметрів геомеханічних і техногенних процесів при розробці корисних копалин, розвиток наукових основ методів діагностики параметрів фізичних процесів у гірських породах на базі прогресивних способів вимірювання.