Головна
Форум
Галерея
Контакти
FOR FOREIGN PARTICIPANTS
Дисертація Стець Сергій Євгенійович

Стець Сергій Євгенійович

 

Обґрунтування параметрів свердловинної гідротехнології видобутку цеоліт-смектитових туфів

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю: 05.15.11. – 2007 р.

 

Науковий керівник: д-р техн. наук, проф. З.Р. Маланчук (м. Рівне)

 

Встановлені закономірності процесу розмиву породи, транспортування в потоці гідросуміші і підйому пульпи на денну поверхню, які необхідні для обґрунтування параметрів свердловинної гідротехнології видобутку цеоліт-смектитових туфів і стануть основою теоретичних і технічних рішень щодо особливостей застосування гідровидобувного обладнання.

Обґрунтовано параметри технології свердловинного гідровидобутку родовищ цеоліт-смектитових туфів шляхом аналізу залежностей між фізико-технологічними показниками гідровидобувного обладнання і масиву породи, що дозволить оптимізувати процес видобування.