Головна
Форум
Галерея
Контакти
FOR FOREIGN PARTICIPANTS
Дисертація Жолудєв Станіслав Вікторович

Жолудєв Станіслав Вікторович

 

Обґрунтування технологічних параметрів підземної газифікації та спалювання бурого вугілля з використанням підземних вод

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю: 05.15.02. – 2008 р.

 

Науковий керівник: д-р техн. наук, проф. І.О. Садовенко

 

Підземна газифікація вугілля (ПГВ) і підземне спалювання вугілля (ПСВ), які поєднують розробку корисних копалин з їх одночасною підземною переробкою в єдиному технологічному процесі, здатні вирішити ці проблеми, але їх впровадженню перешкоджає низка принципових недоліків.

Обґрунтовані технологічні принципи та параметри функціонування енергетичних модулів ПГВ і ПСВ з використанням підземних вод як теплоносія.

Наукове значення роботи полягає у встановленні кількісних закономірностей фізичних процесів у водонасичених породах при підземному спалюванні і газифікації вугілля і визначенні параметрів управління гідрогазодинамічним і термодинамічним режимами стану підземних вод як теплоносія.

Основні результати роботи використані при прийнятті технічних рішень щодо проектування експериментальної ділянки ПСВ на Тарнавському родовищі бурого вугілля, а також у заключному звіті з міжнародного проекту «Стійкість геотехнічних систем».