Головна
Форум
Галерея
Контакти
FOR FOREIGN PARTICIPANTS
Дисертація Лустюк Микола Григорович

Лустюк Микола Григорович

 

Теоретичні і прикладні основи добування бурштину механіко-гідравлічним способом

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю: 05.15.02. – 2008 р.

 

Науковий керівник: д-р техн. наук, проф. І.О. Садовенко

 

Обґрунтовано теоретичні і прикладні основи механіко-гідравлічної технології опробування і розробки розсипних родовищ бурштину з урахуванням специфіки їх гірничо-геологічних умов.

Наукове значення роботи полягає у встановленні закономірностей і ефектів, що характеризують взаємодію багатокомпонентних робочих елементів у системі з механічними органами для керованого переведення вміщуючої породи до рухомого стану з подальшою дезінтеграцією і транспортуванням в системі опробування та добування бурштину зі змодельованими параметрами його вмісту в родовищі, що створює сучасну науково-технічну основу розробки родовищ в Україні.

Результати досліджень впроваджені Центром «Геополітика» в комплексі методик розрахунків технологічних і конструктивних параметрів систем механо-гідравлічного опробування і добування бурштину з розсипних родовищ Рівненської області.