Головна
Форум
Галерея
Контакти
FOR FOREIGN PARTICIPANTS
Дисертація Рудаков Дмитро Вікторович

Рудаков Дмитро Вікторович

 

Обґрунтування фізико-хімічних параметрів стану та управління геотехнічними системами в гірничопромислових регіонах

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю: 05.15.11. – 2007 р.

 

Науковий керівник: д-р техн. наук, проф. І.О. Садовенко

 

Управління визначається вірогідністю прогнозування показників фізико-хімічного стану геотехнічних систем, що відображають процес ведення та згортання гірничих робіт і проведення заходів стабілізації та відновлення елементів порушеного масиву.

Обґрунтовані динамічні моделі фізико-хімічних процесів в елементах геотехнічних систем гірничопромислових регіонів для визначення технічних рішень щодо управління їх станом.

Встановлені закономірності фізико-хімічних процесів у геотехнічних системах гірничопромислових регіонів і визначені параметри їх управління шляхом розробки та використання стохастичних та детермінованих гідрогазодинамічних моделей та масообміну в порушеному гірському масиві.