Головна
Форум
Галерея
Контакти
FOR FOREIGN PARTICIPANTS
Дисертація Назимко Іван Вікторович

Назимко Іван Вікторович

 

Обґрунтування параметрів інтенсивної технології виїмки вугільних пластів на великих глибинах

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю: 05.15.02. – 2009 р.

 

Науковий керівник: д-р техн. наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу охорони надр і зрушень земної поверхні Українського державного науково-дослідного і проектно-конструкторського інституту гірничої геології, геомеханіки і маркшейдерської справи НАН України Є.І. Піталенко (м. Донецьк).

 

Збільшення швидкості руху лав призвело до істотної зміни характеру динамічних зрушень породної товщі, яка підробляється і надробляється очисним вибоєм, а також вплинуло на параметри активних зрушень. Разом з тим особливості перерозподілу напружень і деформацій при великих швидкостях переміщення лав вивчені недостатньо повно.

Обґрунтовано параметри інтенсивної технології виїмки вугільних пластів на великих глибинах для підвищення ефективності і безпеки підземних робіт.

Встановленні закономірності зміни техногенної тріщинуватості і напрямку фільтрації газу з супутників і газоносних пісковиків у товщі гірських порід, що підробляється високими темпами.