Головна
Форум
Галерея
Контакти
FOR FOREIGN PARTICIPANTS
Дисертація Кононенко Максим Миколайович

Кононенко Максим Миколайович

 

Обґрунтування раціональних параметрів кріплення нарізних виробок у зонах впливу очисних камер на великих глибинах

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю: 05.15.02 – 2009 р.

 

Науковий керівник: д-р техн. наук, проф. В.І. Бондаренко

 

Метою роботи є обґрунтування раціональних параметрів кріплення нарізних виробок із урахуванням зміни напруженого стану масиву поблизу очисних камер.

Підвищення темпів експлуатації родовищ, де видобування руди пов’язано з процесом закладання виробленого простору і збільшення обсягів видобутку та зниження темпів розкриття й підготовки нових горизонтів призводить до порушення раціонального співвідношення між очисними й гірничо-капітальними роботами.

Формування високого похилого днища веде до деоптимізації форм камер та сприяє прояву гірського тиску в прилеглому масиві гірських порід.

Нарізні виробки, що проводять у масиві руди похилого днища та вторинної камери, є концентраторами напружень.

Автором встановлено, що:

– із віддаленням від сполучень бурових ортів з первинними очисними камерами у бік порід висячого боку, руйнівні деформації зменшуються за кубічними залежностями й досягають мінімальних значень на межі руди та порід висячого боку. Урахування цих закономірностей дозволяє обґрунтувати раціональну щільність встановлення анкерів, їх довжину та додаткові засоби підтримання. Це забезпечує скорочення витрат на підтримку нарізних виробок до 30%;

– зі збільшенням відстані до 40 м від сполучень бурових ортів з первинними очисними камерами у бік порід лежачого боку руйнівні деформації сягають максимальних значень 2 м на межі камер й зменшуються до 0,6 м на межі руди й порід лежачого боку за параболічними залежностями. Урахування цих закономірностей дає змогу визначити раціональні параметри встановлення комбінованого кріплення та забезпечити скорочення витрат на підтримку нарізних виробок, що пройдені у масиві вторинних камер, до 35%.

Наукове значення роботи полягає у встановленні закономірностей величин руйнівних деформацій гірського масиву навколо нарізних виробок, які змінюються за параболічними і кубічними залежностями за відстанню від контурів первинних камер у бік порід лежачого та висячого боків.


Розповсюдження областе руйнівних деформацій навколо: а – первинної очисної камери; б – бурової виробки з урахуванням впливу камери