Головна
Форум
Галерея
Контакти
FOR FOREIGN PARTICIPANTS
Дисертація Яворський Андрій Васильович

Яворський Андрій Васильович

 

Закономірності зміни напружено-деформованого стану породного масиву при відпрацюванні пологого вугільного пласта під охоронюваними об'єктами

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю: 05.15.09. – 2009 р.

 

Науковий керівник: д-р техн. наук, проф. Л.В. Новікова

 

Дослідження процесів зсуву порід і деформації земної поверхні відносять до задач маркшейдерії й вирішують поза зв'язком із системами розробки. Наявність наносів, які впливають на швидкість осідань і на інші ознаки деформації, переважно не враховують. Встановлення закономірностей зміни НДС усієї товщі порід і земної поверхні при відпрацюванні вугільного пласта під охоронюваними об'єктами на основі єдиної розрахункової схеми є актуальною науково-технічною задачею для гірничої науки та вугільної промисловості.

Автором встановлено, що:

– напружено-деформований стан масиву, що підроблюється, адекватно описується за допомогою моделі двошарового лінійно-спадкового середовища «наноси-карбон» з ядром повзучості типу Абеля, жорсткість якої є кусково-лінійною функцією вертикальної координати Y , що дозволяє наблизити розрахунково-теоретичну модель підроблюваного масиву до реального об'єкту;

– покрівлі в лаві внаслідок переміщення очисного вибою адекватно описується експоненціальною функцією, аргументом якої є відношення максимальної швидкості осідання покрівлі до швидкості посування лави, помножене на відстань очисного вибою до розрізної печі, що дозволяє визначати НДС підроблюваного масиву і земної поверхні на будь-якому етапі відпрацювання вугільного пласта і обґрунтовувати як параметри виймання вугілля під охоронюваними об'єктами, так і способи захисту останніх від шкідливого впливу гірничих робіт.

Наукове значення роботи полягає у розкритті особливостей зсуву й деформування земної поверхні, а також породної товщі у процесі відпрацювання пологого вугільного пласта та їх врахування при обґрунтуванні параметрів виймання вугілля, що забезпечують видобуток без заподіяння шкоди охоронюваним об'єктам.

Розроблену методику визначення раціональних параметрів виймання вугілля під охоронюваними об'єктами передано до використання ВАТ «Павлоградвугілля» і ДВАТ «Дніпродіпрошахт».

Дані рекомендації з визначення параметрів обвалення покрівлі в лаві, зусиль у гідростійках механізованого кріплення та швидкості посування очисного вибою застосовують у технічному відділі шахти «Степова» при розробці заходів, спрямованих на забезпечення надійної роботи очисного устаткування в лаві та захист охоронюваних об'єктів.