Головна
Форум
Галерея
Контакти
FOR FOREIGN PARTICIPANTS
Дисертація Інкін Олександр Вікторович

Інкін Олександр Вікторович

 

Обґрунтування фізико-хімічних параметрів формування і управління вуглеводневими зонами при підземній газифікації бурих вугіль

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю: 05.15.02. – 2008 р.

 

Науковий консультант: д-р техн. наук, проф. І.О. Садовенко

 

Збільшення рентабельності газифікації і нейтралізація негативного впливу спалення вугілля на гірський масив вимагає оптимізації газо-гідродинамічного режиму під час і після підземної газифікації.

Встановлено домінуючі фізико-хімічні фактори, що визначають динаміку формування і можливість управління вуглеводневими зонами в породах покрівлі підземного газогенератора технологічними заходами.

Наукове значення роботи полягає у встановленні закономірностей прояву домінуючих фізико-хімічних процесів у породах покрівлі підземного газогенератора й обґрунтуванні на цій основі технологічного впливу, що ліквідує утворювані вуглеводневі аномалії.

Основні результати дисертаційної роботи використані в заключному звіті з міжнародного проекту «Стан і перспективи розвитку ПГВ в Україні» та технічному проекті підземної газифікації вугілля Монастирищенського родовища.