Головна
Форум
Галерея
Контакти
FOR FOREIGN PARTICIPANTS
Дисертація Рябічев Віктор Дронович

Рябічев Віктор Дронович

 

Наукові основи керування технологічними процесами гірничих робіт в зонах структурних змін гірського масиву

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю: 05.15.02. – 2009 р.

 

Науковий консультант: д-р техн. наук, проф. О.М. Кузьменко

 

Створено наукові основи керування технологічними процесами гірничих робіт в зонах структурних змін гірського масиву, оскільки вирішується важлива науково-практична проблема з підвищення ефективності застосування високопродуктивних комплексів нового технічного рівня та нарощування темпів видобування вугілля в складних гірничо-геологічних умовах.

Автором установлено, що:

– збільшення швидкості посування лави зменшує опускання порід у робочому просторі очисного вибою незалежно від структурної будови порід, що вміщують пласт, а збільшення потужності пісковиків у покрівлі вугільних пластів диференціює динаміку опускання порід покрівлі з поділом на два характерні діапазони таких, що впливають на напружено-деформований стан покрівлі. При швидкостях 2...6 м/доб напруження збільшується в півтора рази, а при швидкостях 6…10 м/доб – більш ніж в три рази;

– показники стійкості порід, що вміщують пласт, у зоні рухомого вибою лави знаходяться в прямій залежності від характеристик структурної будови літологічних різниць, довжини лави і швидкості її посування. Збільшення швидкості посування лави призводить до збільшення напруження в покрівлі незалежно від структурної будови, але інтенсивність напруження є різною, а величина опускання безпосередньої покрівлі нелінійно залежить від швидкості виймання вугілля комбайном. Це дозволяє цілеспрямовано керувати технологічними параметрами очисних робіт для підвищення їх ефективності.

 

 

 

 

Графіки зміни напружено-деформованого стану масиву порід в опорній зоні: 1, 2 і 3 – варіанти структурної будови масиву гірських порід

 

 

 

Наукове значення роботи полягає у створенні наукових основ керування технологічними процесами в зонах структурних змін гірського масиву, які відрізняються тим, що геологічні та гірничотехнічні чинники враховуються шляхом встановлення нового комплексного критерію оцінки технологічності виїмкових запасів, і це дозволяє керувати гірничими роботами в структурно порушеному гірському масиві.