Головна
Форум
Галерея
Контакти
FOR FOREIGN PARTICIPANTS
Дисертація Петрівський Ярослав Борисович

Петрівський Ярослав Борисович

 

Наукові основи вилуговування урану з техногенних родовищ складної форми підземним способом

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю: 05.15.02. – 2009 р.

 

Науковий керівник: д-р техн. наук, проф. І.О. Садовенко

 

Особливості залягання та складу техногенних родовищ, включаючи ра­діоактивні, дозволяють використовувати апробовані геотехнологічні способи видобутку корисних компонентів. Складні за формою родовища потребують створення наукових основ їх розробки з ефективним використанням сучасних геотехнологій.

Обґрунтовано теоретичні та прикладні основи вилуговування урану з техногенних родовищ складної форми підземним способом.

Встановленні фізико-хімічні фази і закономірності вилуговування урану з техногенного родовища складної форми з інтенсифікацією процесу вилуговування гідророзривом паливовміщуючих мас і порідного масиву та підпорядкуванню цим процесам схем розкриття і підготовки родовища до розробки підземним способом.