Головна
Форум
Галерея
Контакти
FOR FOREIGN PARTICIPANTS
Дисертація Яворський Василь Миколайович

Яворський Василь Миколайович

 

Обґрунтування параметрів технології відробки вугільних ціликів камерами в умовах шахт Західного Донбасу

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю: 05.15.02. – 2000 р. 

 

Науковий керівник: д-р техн. наук, проф. В.І. Бузило

 

На шахтах Західного Донбасу в ціликах біля гірничих виробок нині втрачається понад 35 млн. т якісного вугілля. Складність їх розробки пояснюється тим, що вугілля в цьому районі міцніше вміщуючих порід. Раціональніше за цих умов – виймання вугілля низкою камер (блоками) із залишанням між камерних ціликів відносно малої ширини і достатньо широких опорних – між блоками. З метою зниження втрат міжкамерні цілики доцільно зменшити до мінімуму, допускаючи їх роздавлювання після виймання блока.


Напружено-деформований стан підошви, покрівлі і ціликів (напруження  , МПа)

 

Метою роботи є обґрунтування параметрів технології відпрацювання малопотужних стрічкових ціликів групами камер в умовах шахт Західного Донбасу.

 

Автором встановлено, що:

– модель, що поєднує урахування імовірнісної природи властивостей неоднорідного породного масиву і чинника часу в алгоритмі розрахунку стійкості камер при відпрацюванні ціликів в шахтах Західного Донбасу, дозволяє визначити технологічно допустимий інтервал часу Т виймання виділеного блока. При комбайновому вийманні трикамерного блока з шириною камер, міжкамерних та опорних ціликів відповідно 4,0, 0,6 і 1,2 м на глибині Н  320 м параметр Т дорівнює 18 годинам. Такий же проміжок часу є технологічно допустимим при бурошнековому вийманні трикамерного блока на глибині Н  160 м з розмірами камер та ціликів – 2,1, 0,6, і 1,2 м;

– ефективність камерної системи виймання ціликів в умовах шахт Західного Донбасу визначається імовірністю Р втрати стійкості камер, яка залежить від глибини розробки. При буро шнековому вийманні трикамерного блока з раціональними для даних гірничо-геологічних умов розмірами камер та ціликів на глибині Н  160 м Р не перевищує значення 0,1. У випадку комбайнового виймання трикамерного блока на глибині Н < 320 м імовірність втрати стійкості камер Р  0,14.

Наукове значення роботи полягає у встановленні закономірностей розподілу напружень та зміщень у покрівлі, ґрунті та ціликах з урахуванням чинника часу і розкиду вихідних даних за геометричними параметрами камерної системи розробки та фізико-механічними характеристиками вугілля і вміщуючих порід стосовно до бурошнекового та комбайнового виймання стрічкових ціликів в умовах шахт Західного Донбасу.

Складену методику розрахунку раціональних параметрів камерної системи розробки тонких пологих вугільних пластів у слабких породах прийнято для використання ВАТ «Павлоградвугілля» та ДВАТ «Дніпродіпрошахт».


В.М. Яворський з гірниками шахти «Ювілейна» ВАТ «Павлоградвугілля»