Головна
Форум
Галерея
Контакти
FOR FOREIGN PARTICIPANTS
Дисертація Наливайко Ярослав Михайлович

Наливайко Ярослав Михайлович

 

Обґрунтування параметрів розробки зближених вугільних пластів механізованими комплексами в умовах Львівсько-Волинського родовища

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю: 05.15.02. – 2002 р.

 

Науковий керівник: д-р техн. наук, проф. В.І. Бузило

 

Питання визначення раціональних параметрів ведення очисних робіт у зонах підвищеного гірського тиску, зокрема, значень реакцій кріплення використовуваних комплексів, швидкості посування лав і припустимої відстані між очисними вибоями суміжних пластів. Рішення даного питання, актуального для гірничої науки і практики, вимагає визначення і аналізу напружено-деформованого стану шаруватого неоднорідного масиву навколо очисної виробки та оцінки ступеня впливу ціликів і крайових частин на прояви гірського тиску (ПГТ) в умовах надробки і підробки, що й зроблено в дисертаційній роботі.

Метою роботи стало обґрунтування технологічних параметрів очисних робіт у зонах впливу ціликів і крайових частин зближених пластів для умов шахт Львівського регіону.

Розрахункова схема при русі лави на межову частину суміжного пласту (робота по пласту n7в в умовах надробки)

 

Автором встановлено, що:

– при роботі механізованого кріплення підтримуючого типу в умовах Львівсько-Волинського родовища поза зонами ПГТ від ціликів і крайових частин суміжних пластів швидкість конвергенції у завальній частині лави в 2 рази більша, ніж біля вибою, а при роботі в зонах ПГТ – біля вибою в 4 рази більша, ніж у завальній частині. Нормальна робота кріплення в зонах ПГТ забезпечується збільшенням опору кріплення біля вибою;

– збільшення швидкості подачі комбайна Vk з 3,0 до 4,5 м/хв при роботі механізованих комплексів у зонах ПГТ від ціликів і крайових частин суміжних пластів приводить до збільшення питомого вивалоутворення порід покрівлі в привибійному просторі з 10 до 70%. У той же час при збільшенні швидкості посування лави Vл з 1,2 до 4,2 м/доб площа вивалювань скорочується в 5...8 разів і в 1,32 рази зменшується навантаження на кріплення.

Наукове значення роботи полягає у встановленні закономірностей розподілу напружень і переміщень у неоднорідному шаруватому масиві навколо очисної виробки стосовно до розробки зближених пластів з урахуванням надробки (підробки); у кількісній оцінці ступеня впливу крайових частин і ціликів суміжних пластів.

Сформульовані рекомендації з параметрів механізованого кріплення, а також з технології ведення очисних робіт в умовах надробки і підробки враховані при плануванні та проведенні очисних робіт на шахтах «Бендюзька», «Відродження» і «Лісова» ДХК «Львіввугілля».


Вирішення нагальних проблем гірничого виробництва