Головна
Форум
Галерея
Контакти
FOR FOREIGN PARTICIPANTS
Захист дисертацій

ДОКТОРСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ

 

1. Антощенко Микола Іванович

Прогноз та керування газовиділенням із вироблених просторів відпрацьованих лав у вугільних шахтах 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю: 05.26.01. – 2004 р.

Науковий консультант: д-р техн. наук, проф. В.І. Бондаренко.


 

2. Глухов Олександр Олександрович

Теорія і практика сейсмоакустичного аналізу параметрів диз’юнктивів при відробці вугільних пластів Донбасу 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю: 05.15.11. – 2007 р.

Науковий керівник: д-р техн. наук, старший науковий співробітник, директор Українського науково-дослідницького проектно-конструкторського інституту гірничої геології, геомеханіки і маркшейдерської справи НАН України А.В. Анциферов (м. Донецьк)


 

3. Рудаков Дмитро Вікторович

Обґрунтування фізико-хімічних параметрів стану та управління геотехнічними системами в гірничопромислових регіонах

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю: 05.15.11. – 2007 р.

Науковий керівник: д-р техн. наук, проф. І.О. Садовенко.


 

4.  Інкін Олександр Вікторович

Обґрунтування фізико-хімічних параметрів формування і управління вуглеводневими зонами при підземній газифікації бурих вугіль

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю: 05.15.02. – 2008 р.

Науковий консультант: д-р техн. наук, проф. І.О. Садовенко.


 

5. Рябічев Віктор Дронович

Наукові основи керування технологічними процесами гірничих робіт в зонах структурних змін гірського масиву

 Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю: 05.15.02. – 2009 р.

Науковий консультант: д-р техн. наук, проф. О.М. Кузьменко


 

6. Петрівський Ярослав Борисович

Наукові основи вилуговування урану з техногенних родовищ складної форми підземним способом

 Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю: 05.15.02. – 2009 р.

Науковий керівник: д-р техн. наук, проф. І.О. Садовенко


 

КАНДИДАТСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ

 

1. Яворський Василь Миколайович

Обґрунтування параметрів технології відробки вугільних ціликів камерами в умовах шахт Західного Донбасу

 Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю: 05.15.02. – 2000 р. 

Науковий керівник: д-р техн. наук, проф. В.І. Бузило.


 

2.  Наливайко Ярослав Михайлович

Обґрунтування параметрів розробки зближених вугільних пластів механізованими комплексами в умовах Львівсько-Волинського родовища

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю: 05.15.02. – 2002 р.

Науковий керівник: д-р техн. наук, проф. В.І. Бузило.


 

3.  Медяник Володимир Юрійович

Обґрунтування параметрів способу охорони підготовчих виробок при комбінованій системі розробки пологих пластів на великих глибинах

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю: 05.15.02. – 2005 р.

Науковий керівник: д-р техн. наук, проф. О.В. Колоколов.


 

4.  Руських Владислав Васильович

Обґрунтування параметрів вибухозахисної перемички для гасіння ударних повітряних хвиль при підземному видобутку руд

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.15.11. – 2005 р.

Науковий керівник: д-р техн. наук, проф. В.С. Рахутін


 

5. Кочин Олександр Євгенович

Прогнозування геомеханічних умов відробки похилих вугільних пластів на основі рельєфу їх залягання 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.15.11. – 2005 р.

Науковий керівник: канд. техн. наук, доц. В.І. Пілюгин (м. Донецьк)


 

6. Мерзлікін Артем Володимирович

Обґрунтування методу прогнозу і параметрів переходу розривних малоамплітудних порушень 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю: 05.15.11. – 2005 р.

Науковий керівник: д-р техн. наук, проф. В.В. Назимко (м. Донецьк)


 

7. Васильєв Віталій Євгенович 

Обґрунтування граничних параметрів концентрації гірничих робіт при підробці зближених вугільних пластів Західного Донбасу

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю: 05.15.02. – 2006 р.

Науковий керівник: д-р техн. наук, проф. В.І. Бузило.


 

8. Поротніков В'ячеслав Вікторович

Обґрунтування параметрів зміцнення трубчастими анкерами слабких приконтурних порід підземних виробок

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю: 05.15.11. – 2006 р.

Науковий керівник: д-р техн. наук, проф. І.А. Ковалевська.


 

9. Фальштинський Володимир Сергійович

Обґрунтування параметрів ін’єкційної закладки при свердловинній підземній газифікації вугілля (СПГВ) 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю: 05.15.02. – 2006 р.

Науковий керівник: д-р техн. наук, проф. О.В. Колоколов


 

10. Максимова-Гуляєва Наталія Олександрівна

Обґрунтування параметрів способу підвищення стійкості зсувонебезпечних схилів за допомогою струминної технології закріплення ґрунтів

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.15.09. – 2006 р.

Науковий керівник: д-р техн. наук, проф. С.Ф. Власов


 

11. Поляковський Володимир Олександрович

Обґрунтування раціональних параметрів вибухових хвиль у піщаних гірських породах поблизу підземних споруд

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю: 05.15.11. – 2006 р.

Науковий керівник: д-р техн. наук, проф. І.О. Садовенко


 

12. Склепович Костянтин Зенонович

Обґрунтування параметрів технології зміцнення порід на кінцевих ділянках лав

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю: 05.15.02. – 2006 р.

Науковий керівник: д-р техн. наук, проф. М.К. Клішин (м. Алчевськ)


 

13. Тугай Володимир Васильович

Обґрунтування параметрів технологічних схем вузькозахватної виїмки тонких пологих пластів

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю: 05.15.02. – 2006 р.

Науковий керівник: д-р техн. наук, проф. Л.Н. Ширін


 

14. Фощій Микола Васильович

Обґрунтування параметрів захисних та ємнісних властивостей гірничого масиву відроблених родовищ корисних копалин

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю: 05.15.11. – 2006 р.

Науковий керівник: д-р техн. наук, проф. І.О. Садовенко


 

15. Саллі Сергій Володимирович

Обґрунтування раціональних параметрів доробки запасів антрацитових шахт

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю: 05.15.02. – 2007 р.

Науковий керівник: д-р техн. наук, проф. В.І. Бондаренко


 

16. Здещиць Валерій Максимович

Розвиток наукових основ та техніки вимірювань параметрів геомеханічних і техногенних процесів в гірничо-видобувному регіоні

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю: 05.15.11. – 2007 р.

Науковий керівник: д-р техн. наук, проф. В.Д. Сидоренко (м. Кривий Ріг)


 

17. Стець Сергій Євгенійович

Обґрунтування параметрів свердловинної гідротехнології видобутку цеоліт-смектитових туфів

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю: 05.15.11. – 2007 р.

Науковий керівник: д-р техн. наук, проф. З.Р. Маланчук (м. Рівне)


 

18. Якубовська Зінаїда Миколаївна

Обґрунтування параметрів нейтралізації технологічних розчинів та шахтних вод при підземному видобутку корисних копалин

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю: 05.15.11. – 2007 р.

Науковий керівник: д-р техн. наук, проф. І.О. Садовенко


 

19.  Демченко Юрій Іванович

Обґрунтування параметрів виїмкових полів вугільних пластів у складних гідрогеологічних умовах

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю: 05.15.02. – 2008 р.

Науковий керівник: д-р техн. наук, проф. І.О. Садовенко


 

20.  Коваль Олександр Іванович

Обґрунтування параметрів охоронних конструкцій виїмкових штреків для їх повторного використання

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю: 05.15.02. – 2008 р.

Науковий керівник: д-р техн. наук, проф. В.І. Бондаренко


 

21. Фомичов Вадим Володимирович

Обґрунтування параметрів управління шаруватим масивом навколо виїмкових виробок

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю: 05.15.11. – 2008 р.

Науковий керівник: д-р техн. наук, проф. І.А. Ковалевська


 

22.  Жолудєв Станіслав Вікторович

Обґрунтування технологічних параметрів підземної газифікації та спалювання бурого вугілля з використанням підземних вод

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю: 05.15.02. – 2008 р.

Науковий керівник: д-р техн. наук, проф. І.О. Садовенко


 

23.  Лустюк Микола Григорович

Теоретичні і прикладні основи добування бурштину механіко-гідравлічним способом

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю: 05.15.02. – 2008 р.

Науковий керівник: д-р техн. наук, проф. І.О. Садовенко


 

24. Назимко Іван Вікторович

Обґрунтування параметрів інтенсивної технології виїмки вугільних пластів на великих глибинах

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю: 05.15.02. – 2009 р.

Науковий керівник: д-р техн. наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу охорони надр і зрушень земної поверхні Українського державного науково-дослідного і проектно-конструкторського інституту гірничої геології, геомеханіки і маркшейдерської справи НАН України Є.І. Піталенко (м. Донецьк).


 

25. Кононенко Максим Миколайович

Обґрунтування раціональних параметрів кріплення нарізних виробок у зонах впливу очисних камер на великих глибинах

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю: 05.15.02 – 2009 р.

Науковий керівник: д-р техн. наук, проф. В.І. Бондаренко


 

26.  Яворський Андрій Васильович

Закономірності зміни напружено-деформованого стану породного масиву при відпрацюванні пологого вугільного пласта під охоронюваними об'єктами 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю: 05.15.09. – 2009 р.

Науковий керівник: д-р техн. наук, проф. Л.В. Новікова