Головна
Форум
Галерея
Контакти
FOR FOREIGN PARTICIPANTS
ДОЦЕНКО Володимир Іванович

ДОЦЕНКО Володимир Іванович

 

Працює на кафедрі ПРР на посаді старшого викладача з 1991 року. Викладає наступні дисципліни: «Геотехнології гірництва», «Процеси гірничих робіт», «Фізико-хімічна геотехнологія», «Історія та соціологія гірничої справи», «Механізовані комплекси», «Матеріалознавство», веде курсове та дипломне проектування у студентів 3-5 курсів. Приймав активну участь у розробці методичного забезпечення з нормативних дисциплін.

Був одним з організаторів проведення студентської фахової олімпіади з «Технології підземної розробки родовищ корисних копалин», яка проходила в 2008 р. у Криворізькому технічному університеті, де студенти НГУ зайняли 1 місце в секції «Розробка рудних родовищ» та 3 призове місце в секції «Підземна розробка вугільних родовищ».

Приймає активну участь у профорієнтаційній роботі серед випускників технікумів та шкіл гірничодобувних регіонів.

У 2006-2008 рр. працював відповідальним секретарем Приймальної комісії гірничого факультету з зарахування спеціалістів.

Приймав участь у виконанні науково-дослідних робіт для шахт «Красний партизан», «Должанська-Капітальна» ДП «Свердловантрацит».

Напрям наукової діяльності пов’язано з обґрунтуванням параметрів раціональної технології розробки вугільних пластів з урахуванням тріщинуватості гірського масиву Центрального району Донбасу.

З 2008 року курирує підготовку бакалаврів за скороченим терміном навчання на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст за заочною формою навчання у Павлоградському технікумі НГУ.

Публікації

За результатами виконаних досліджень опубліковано більш 30 наукових праць, з них 2 авторських свідоцтва на винахід.

Основні публікації за останні роки

1. Сулаев В.И., Доценко В.И. Требования, предъявляемые к технологическим схемам разработки пластов Западного Донбасса с закладкой и способы их реализации // Матер. междун. научн.-практ. конф. «Школа подземной разработки». – Д.: НГУ, 2007. – С. 314-317.