Головна
Форум
Галерея
Контакти
FOR FOREIGN PARTICIPANTS
ДИЧКОВСЬКИЙ Роман Омелянович

ДИЧКОВСЬКИЙ Роман Омелянович

 

Доцент кафедри підземної розробки родовищ, кандидат технічних наук. Працює на кафедрі з 1996 року.

Після закінчення Національного гірничого університету вступив до аспірантури, яку завершив у 1999 році і перейшов на викладацьку роботу. Захистив кандидатську дисертацію на тему: «Обґрунтування раціональних параметрів технології гірничих робіт біля границь полів напруження (на прикладі Львівсько-Волинського вугільного басейну)» (науковий керівник – д.т.н. професор О.М. Кузьменко).

З 2003 року працює доцентом кафедри підземної розробки родовищ, а з лютого 2008 року за контрактом на посаді заступника проректора з наукової роботи.

Дичковський Р.О. читає лекції, веде практичні й лабораторні заняття з курсів: «Проектування гірничого виробництва», «Моделювання виробничих процесів», «Механізовані комплекси», а також здійснює керівництво аспіратами, курсовим і дипломним проектуванням.

Велику увагу приділяє розвитку міжнародних стосунків кафедри. З листопада 2007 року до вересня 2008 року проходив стажування в Інституті мінеральної сировини та енергетики Польської академії наук (м. Краків). Є директором Центру Українсько-Польської співпраці при Національному гірничому університеті. Досконало володіє польською і англійською мовами, а також розробив свою методику з вивчення іноземних мов.

Суміщає освітню роботу з виконанням науково дослідних робіт. Особливу увагу приділяє реалізації тематик за господарчими договорами та роботам за кошти міжнародних фінансових структур. У 2007-2010 рр. у складі наукового колективу приймав участь у реалізації спільного науково-дослідного проекту: «HUGE: Hydrogen Oriented Underground Coal Gasification for Europe (Воднево-орієнтована підземна газифікація вугілля для Європи). У даній роботі приймали участь 12 вищих навчальних та науково-дослідних закладів із 7 країн Європи. Координатором виступав Головний інститут гірництва (м. Катовіце, Польща). На базі цього інституту проводилися основні дослідження режимів підземної газифікації вугілля. Перевірка отриманих результатів проводилась на ділянці експериментальної шахти «Барбара».

Приймав безпосередню участь у подачі документів на отримання фінансування Науково-навчального центру: «Проблеми високоефективного використання енергетичного потенціалу геотехнічних систем України», а також у реалізації у його рамках проекту: «Високоефективне використання енергетичного потенціалу геотехнічних систем України: ресурси, енергозберігаючі технології, екобезпека». Для проведення досліджень у рамках даного проекту було закуплено обладнання для спеціалізованої лабораторії нетрадиційних способів видобування вугілля та інших досліджень кафедри в галузі гірництва на суму 500 тис. грн. Придбання такого рівня обладнання не проводилися на кафедрі понад 40 років.

Працює над докторською дисертацією на тему: «Наукові засади високомеханізованого виймання тонких вугільних пластів» (Науковий консультант – д.т.н., професор В.І. Бондаренко).

Наукові дослідження Дичковського Р.О. проводяться у площині удосконалень розробки тонких вугільних пластів за допомогою традиційних і якісно нових радикальних технологій за напрямками:

– обґрунтування високомеханізованих та високошвидкісних технологій, вивчення напружено-деформованого стану гірського масиву при видобуванні тонких вугільних пластів із застосуванням техніки нового рівня, зокрема, у зонах геологічних порушень та змінної структури масиву;

– обґрунтування параметрів свердловинної підземної газифікації вугілля;

– створення комп’ютерних імітаційних моделей у гірничому виробництві.

Публікації

Усього опубліковано 75 наукових праць, у тому числі: 1 монографія, 6 навчально-методичних видань, 18 наукових статей у закордонних журналах і збірниках науково-практичних конференцій, отримано 7 патентів на винаходи.

Основні публікації за останні роки

1. Бондаренко В.И., Кузьменко А.М., Дычковский Р.Е., Ковалевская И.А.,
Бузило В.И. История кафедры подземной разработки месторождений (1900-2005). – Д.: Арт-Пресс, 2005. – 488 с.

2. Дычковский Р.Е., Русских В.В., Овчинников Н.П., Собещанский Д.М. Компьютерные технологии для повышения эффективности работы угольных шахт // Науковий вісник НГУ. – 2006. – №7. – С. 7-10.

3. Volodymyr I. Bondarenko, Yuriy B. Griadushchiy, Roman O. Dichkovskiy, Pavlo P. Korz, Olexandr I. Koval Advanced Experience and Direction of Mining of Thin Coal Seams in Ukraine. Technical, Technological and Economic Aspects of Thin-Seams Coal Mining International Mining Forum 2007 // London / Leiden / New York/ Philadelphia/ Singapore: A.A. Balkema Publishers, 2007. – P. 1-8.

4. Roman O. Dichkovskiy. Geomechanical Situation and Mining Workings Support in Zones of Stress Fields’ Borders // Науковий вісник НГУ. – 2008. – №6. – С. 51-61.

5. Yuriy B. Gryadushchiy, Roman O. Dychkovskiy, Vladyslav V. Ruskych. Software Simulation in Thin Coal Seams Mining. 21-st World Mining Congress & Expo 2008 // New challenges & visions for mining // Information technology in mining // Krakow – Katowice – Sosnowiec. – P. 9-17.

6. Дичковський Р.О., Руських В.В., Фальштинський В.С. Імітаційне моделювання процесів гірничого виробництва при відпрацюванні тонких вугільних пластів // Матер. міжнар. конф. «Форум гірників». – Д.: НГУ, 2008. – С. 77-83.

7. Фальштинський В.С., Дичковський Р.О., Кшиштоф Станьчик, Єжи Свядровскі. Газифікація вугільних пластів у шахтних умовах // Матер. ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. «Школа підземної розробки». – Д.: НГУ, 2009. – С. 477-486.

8. Табаченко М.М. Дичковський Р.О. Фальштинський В.С. Медяник В.Ю. Довідник з гірничого обладнання дільниць вугільних і сланцевих шахт. (Довідник). Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2011.

9. Табаченко М.М. Дичковський Р.О. Фальштинський В.С. Саїк П.Б. Способи рекуперації тепла порід при підземній газифікації. Науково-техн. зб. «Гірнича електромеханіка та автомотика». - Дніпропетровськ, НГУ. – 2011р. – С. 184-190.

10. Табаченко М.М. Дичковський Р.О. Фальштинський В.С. Об извлечении метана и искусственного генераторного газа из угольных и сланцевых месторождений //Науковий вісник НГУ. – 2012. - №2.