Головна
Форум
Галерея
Контакти
FOR FOREIGN PARTICIPANTS
ФАЛЬШТИНСЬКИЙ Володимир Сергійович

ФАЛЬШТИНСЬКИЙ Володимир Сергійович

 

Доцент кафедри підземної розробки родовищ, кандидат технічних наук.

Працює на кафедрі з 1990 року після закінчення Дніпропетровського гірничого інституту.

У теперішній час читає лекції та практичні заняття студентам третього та четвертого курсів з основних дисциплін: «Механіка гірських порід», «Теорія геодинамічних явищ», «Процеси підземних гірничих робіт» та «Проектування гірничого виробництва».

За останній період Володимир Сергійович написав монографію і у співавторстві отримав патенти: «Удосконалення технології свердловинної підземної газифікації вугілля» (2009), «Спосіб запалювання вугільного пласта при підземній газифікації» (2008), «Спосіб підземної газифікації» (2008), «Спосіб підземної газифікації пластів твердого палива» (2008), «Спосіб роздільного виймання тонких та вельми тонких пластів вугілля і породи» (2008).

Разом з доцентом Дичковським Р.О. приймає участь у європейських проектах пов’язаних з впровадження технології свердловинної підземної газифікації пластів кам’яного і бурого вугілля при підготовці підземних газогенераторів з поверхні землі та у шахтних умовах на території Польщі.

Основна наукова діяльність спрямована на встановлення закономірностей взаємодії породо-вугільного масиву з процесом підземної газифікації вугільного пласта з урахуванням балансу фізичних швидкостей та швидкостей термохімічних реакцій в умовах зміни герметичності порід, що вміщують підземний газогенератор.

Публікації

Усього опубліковано 47 наукових праць, у тому числі 1 монографія, отримано 10 патентів на винаходи. Опубліковано за кордоном 11 наукових статей у відомих виданнях та зроблені доповіді на конференціях, симпозіумах, форумах та конгресах.

Основні публікації за останні роки

1. Фальштинський В.С., Дичковський Р.О. Розрахунок параметрів ін’єкціювання порідної товщі над підземним газогенератором // Зб. наук. праць НГУ. – 2007. – №26. –
С. 49-56.

2.  Фальштынский В.С., Дычковский Р.Е., Табаченко Н.М., Лапко В.В. Параметры распространения температурного поля в породах вмещающих подземный газогенератор // Матер. междун. научн.-практ. конф. «Школа подземной разработки». – Д.: НГУ, 2007. – С. 216-224.

3. Фальштинський В.С. Удосконалення технології підземної газифікації вугілля. – Монографія. – Д., 2009. – 131 с.

4. Пат. №35883 UA, МПК (2006) Е21В 43/25. Спосіб запалювання вугільного пласта при підземній газифікації / В.С. Фальштинський, Р.О. Дичковський, М.М. Табаченко, В.В. Лапко, О.Ю. Свєткіна (Україна). Бюл. №19, 2008.

5. Математична модель напружено–деформованого стану порід при газифікації пластів твердого палива /Савостьянов О.В., Фальштинський В.С., Дичковський Р.О., Станчік К., Свядровські Є. //Зб. наук. праць НГУ. – 2008. – №30. – С. 44-56.

6. Synthetic Stowing of Rockmass at Borehole Underground Coal Gasification (BUCG)/ Volodymyr I Bondarenko, Volodymyr S. Falshtynskiy, Roman O. Dychkovskiy Deep Mining Challenges. Mining International Mining Forum 2009 // London / Leiden / New York/ Philadelphia/ Singapore: A.A. Balkema Publishers, 2009. – P. 169-179.

7. Modification of Gas Generator Parameters to the Thermo Dynamical Processes of Underground Coal Gasification /Volodymyr Bondarenko,Volodymyr Fal’shtyns’kyy, Roman Dychkovs’kyy, Zbigniew Szymczak // Międzynarodowy kongres XVII School of Underground Mining – International Mining Forum 2008. – Poland. Kraków-Szczyrk, 25-29 lutego 2008 rok. – P. 484-488.

8. Табаченко М.М. Дичковський Р.О. Фальштинський В.С. Медяник В.Ю.  Довідник з гірничого обладнання дільниць вугільних і сланцевих шахт. (Довідник). Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2011.

10. Табаченко М.М. Дичковський Р.О. Фальштинський В.С. Об извлечении метана и искусственного генераторного газа из угольных и сланцевых месторождений //Науковий вісник НГУ. – 2012. - №2.