Головна
Форум
Галерея
Контакти
FOR FOREIGN PARTICIPANTS
ФОМИЧОВ Вадим Володимирович

ФОМИЧОВ Вадим Володимирович

 

Доцент кафедри підземної розробки родовищ, кандидат технічних наук.

У 1992 р. закінчив факультет прикладної математики Дніпропетровського державного університету за фахом інженер-механік дослідник. З 1994 р. працював на різних посадах у Національному гірничому університеті: молодшим науковим співробітником, викладачем на кафедрах ЕКІТ та ЕОТ, де викладав дисципліни «Інформаційні системи фінансово-кредитних закладів», «Алгоритмічні мови та програмування», «Теорія операційних систем» та завідувачем лабораторії локальних мереж Інформаційно-комп’ютерного комплексу. У 2004 р. у співавторстві опублікував навчальний посібник з грифом МОН «Математичні основи криптографії».

Працює на кафедрі з 2005 року.

У теперішній час читає лекції та проводить лабораторні заняття зі студентам першого та третього курсів з дисциплін: «Інформатика», «Технологія програмування», «Розподільні інформаційні системи», «Основи комп’ютерної графіки», «Гірничо-комп’ютерна графіка». Є куратором спеціалізації «Інформаційні системи в гірничому виробництві».

За останній період Вадим Володимирович у співавторстві прийняв участь у написанні монографій: «Компьютерное моделирование напряженно-деформированного состояния пород вокруг пластовой выработки. Книга 1. Допредельная стадия деформирования системы «порода-крепь»» (2006), «Компьютерное моделирование напряженно-деформированного состояния мелкослоистого породного массива вокруг пластовой выработки. Книга 2. Предельное и запредельное состояние системы «порода-крепь» (2007), «Прогноз перемещений контура пластовой выработки в слоистом массиве слабых пород» (2008).

Основна наукова діяльність спрямована на встановлення закономірностей взаємодії елементів просторово неоднорідної геомеханічної системи «вуглевміщуючий породний масив-кріплення підготовчих виробок» з виходом на підвищення її стійкості ресурсозберігаючими технологіями.

Публікації

Усього опубліковано 59 наукових праць, у тому числі 1 навчальний посібник, 4 монографії, отримано 2 патенти на винаходи. Опубліковано за кордоном 5 наукових статей у відомих виданнях та зроблені доповіді на конференціях, симпозіумах, форумах та конгресах.

Основні публікації за останні роки

1. Бондаренко В.И., Ковалевская И.А., Симанович Г.А., Фомичев В.В. Компьютерное моделирование напряженно-деформированного состояния пород вокруг пластовой выработки. Книга 1. Допредельная стадия деформирования системы «порода-крепь». – Монография. – Д.: Системные технологии. – 2006. – 172 с.

2. Bondarenko V.I., Kovalevska I.A., Simanovich G.A., Fomichov V.V., Serdiuk V.P. Research of Rock Stresses and Deformation around mining workings / International Mining Forum. Technical, Technological and Economic Aspects of Thin-Seams Coal Mining. – Taylor 8t Francis/Balkema, 2007. – Р. 47-56.

3. Бондаренко В.И., Ковалевская И.А., Симанович Г.А., Фомичев В.В. Компьютерное моделирование напряженно-деформированного состояния мелкослоистого породного массива вокруг пластовой выработки. Книга 2. Предельное и запредельное состояние системы «порода-крепь». – Монография. – Д.: Системные технологии. – 2007. – 198 с.

4. Бондаренко В.И., Ковалевская И.А., Ильяшов М.А., Симанович Г.А., Фомичев В.В. Прогноз перемещений контура пластовой выработки в слоистом массиве слабых пород. – Монография. – Д.: Системные технологии. – 2008. – 194 с.

5. Почепов В.М., Фомичов В.В., Фомичова Л.Я. Інформаційна модель шахти – особливості проектування та основні критерії реалізації // Науковий вісник НГУ. – 2008. – №11. – С. 37-40.

6. Bondarenko V.I., Kovalevska I.A., Simanovich G.A., Fomichov V.V. Influence of Footwall Rocks Deformations on Stressed Condition of «Support-Rockmass» System
/ Proceedings of the School of Underground Mining 2008. – Krakow: Wydawnictwo JGSMiE PAN, 2008. – P. 591-600.

7. Bondarenko V.I., Buzylo V.І. Fomichov V.V. Structure and Technological Elements of Information System of Mine Based on the Control of a Condition of Rock Mass / Deep Mining Challenges. International Mining Forum 2009. – Taylor & Francis Group / CRC Pres / Balkema. – P. 1-8.

8. Лапко В.В., Мамайкин А.Р., Фомичев В.В. Влияние на адекватность и точность решения задач геомеханики математических методов, используемых при моделировании взаимодействия крепи и горного массива. Матеріали міжнародної конференції «Форум гірників-2011». – Д.: Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», 2011. – С. 109-113.

9.  Лапко В.В., Фомичев В.В., Скитенко А.И. Обоснование целесообразности применения анкерного крепления для поддержания горных выработок. Збірник наукових праць V Міжнародної науково-практичної конференції «Школа підземної розробки», 02-08 жовтня 2011 р., м. Дніпропетровськ-Ялта. – Д.: ТОВ «ЛізуновПрес», 2011. – С. 305-309.

10. В.В. Фомичёв, В.Ю. Медяник, А.И. Скитенко, М.В. Снигур Особенности использования резино-воздушной армированной крепи на шахтах Западного Донбасса // Науковий вісник НГУ. – 2012. – №1.

11. В.В. Фомичёв Предпосылки построения расчетных моделей рамно-анкерной крепи с учетом нелинейных характеристик поведения физических сред // Науковий вісник НГУ. – 2012. – №4.

12. В.В. Фомичёв, В.Ю. Медяник, А.И. Скитенко, М.В. Снигур Перспективы применения и конструктивные особенности резино-воздушной армированной крепи // Науковий вісник НГУ. – 2012. – №2.

13. И.А. Ковалевская, В.В. Фомичёв, А.И. Скитенко, М.В. Снигур Влияние характеристик слоистости и угла падения горного массива на результаты вычислительного эксперимента по устойчивости выемочных выработок // Науковий вісник НГУ. – 2012. – №3.