Головна
Форум
Галерея
Контакти
FOR FOREIGN PARTICIPANTS
ГАЙДАЙ Олександр Анатолійович

ГАЙДАЙ Олександр Анатолійович

 

Асистент кафедри. Після закінчення аспірантури працює з 2007 року на кафедрі.

Гайдай О.А. проводить практичні заняття зі студентами 3, 4 і 5 курсів очного та 6 курсу заочного відділення з наступних дисциплін: «Геотехногії в гірництві», «Процеси підземних гірничих робіт», «Метрологія, стандартизація, сертицікація і акредитація», «Геотехнологія» і «Проектування гірничого виробництва». Практичні заняття зі спеціальності «Підземна розробка родовищ корисних копалин» проводить в аудиторії ім. проф. О.В. Колоколова («Клас гірничої справи»). Керує курсовим проектуванням у студентів 4-5 курсів з дисциплін: «Технологія підземної розробки родовищ корисних копалин» і «Проектування гірничого виробництва».

Гайдай О.А. – заступник декана гірничого факультету з побуту. Відповідає за стан предметної лекційної аудиторії ім. проф. О.М. Терпигорєва. Керує виробничою практикою студентів 3 курсу. В співавторстві з колегами займається розробкою методичних вказівок з практичних занять та курсового проектування з наступних дисциплін: «Метрологія, стандартизація, сертифікація і акредитація», «Проектування гірничого виробництва», «Процеси гірничих робіт».

Наукова діяльність пов’язана з розробкою техногенних родовищ корисних копалин, обґрунтуванням параметрів фізико-хімічного впливу на вугільні шлами та штиби і розробкою технології їх зґрудкування.

Публікації

Усього опубліковано 9 наукових праць.

Основні публікації за останні роки

1. Колоколов О.В., Дычковский Р.Е., Гайдай А.А., Дычковский Е.Р. Технологические предложения по доработке запасов пласта l3 шахты «Торецкая» ОАО «Дзерджинскуголь» // Матер. междун. конф. «Форум горняков». – Том №3. – Д.: НГУ, 2005. – С. 10-15.

2. Гайдай А.А. Исследования прочностных свойств брикетов из угольных шламов и штыбов, полученных способом холодного окускования // Зб. наук. праць НГУ. – №26. – Том 1. – Д.: НГУ, 2006. – С. 101-105.

3. Гайдай А.А., Медяник В.Ю., Маковецкий С.А. Оптимизация параметров физико-механических свойств окускованного топлива при добавлении связующих и влиянии активирующими веществами // Науковий вісник НГУ. – 2007. – №3. – С. 15-18.

4. Гайдай А.А., Мальченко В.И. К вопросу окускования каменноугольных шламов, бурого угля и торфа // Матер. междун. научн.-практ. конф. «Школа подземной разработки». – Д.: НГУ, 2007. – С. 368-374.

5. Гайдай А.А., Мальченко В.И. Исследования прочностных свойств брикетов из угольных шламов и штыбов, полученных способом холодного окускования // Матер. междун. научн.-практ. конф. «Школа подземной разработки». – Д.: НГУ, 2007. – С. 268-272.

6. Гайдай А.А. Исследование гранулометрического состава и его влияние на процесс окускования угольных шламов при адгезионо-химической технологии // Матер. междун. научн.-практ. конф. «Школа подземной разработки». – Д.: НГУ, 2007. – С. 525-531.

7. Гайдай А.А. Оцінка якісних показників кам’яного вугілля при видобутку в технологічному ланцюзі та можливість вторинного використання продуктів збагачення
// Науковий вісник НГУ. – 2010. – №1. – С. 15-18.