Головна
Форум
Галерея
Контакти
FOR FOREIGN PARTICIPANTS
Конференції, олімпіади, гранти

На кафедрі ПРР у травні 2007 року Національний гірничий університет проводив Міжнародну науково-практичну конференцію молодих учених і студентів з «Підземної розробки родовищ корисних копалин». Було прослухано 18 доповідей, з них 5 підготовлені під керівництвом викладачів кафедри. Драгунов Артем, студент гр. ГІ-02-2 зробив цікаву доповідь на тему: «Копанки: минуле чи сучасне» (науковий керівник – доц. М.К. Руденко), Зубко Сергій, магістрант гр. ГІм-02-5 НГУ виконав дослідження на тему: «Обґрунтування раціональних параметрів технології буропідривних робіт при видобутку залізних руд підземним способом» (науковий керівник – проф. В.І. Бондаренко), Свербейкін Андрій, студент гр. ГІт-05-1 – «Регулювання теплового режиму глибоких шахт із теплоізоляцією гірського масиву у виробках», Солодьков Денис, студент гр. ГІт-05-1 – «Спосіб осланцювання гірничих виробок», Тимошенко Євген, студент гр. ГІт-05-1 – «Проект комплексного обезпилювання» (науковий керівник – доц. В.Ю. Медяник).

Студент С.О. Тищенко (гр. ГІм-02-5) прийняв участь у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Школа підземної розробки-2008».

 

Доц. В.Ю. Медяник приймав участь у підготовці студентів 4 курсу і проведенні (роботі журі) студентської олімпіади з ТПРРКК, яка проходила в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу (2005/2006) та Криворізькому технічному університеті, де вони зайняли призові місця (2006/2007, 2008/2009).

У квітні 2007 р. проводилась Всеукраїнська студентська олімпіада (м. Кривий Ріг). Студент 4 курсу Петльований М.В. приймав участь і став переможцем, зайнявши 3 місце в секції «Підземна розробка родовищ корисних копалин», Барикін Іван і Омельянченко Олексій нагороджені Почесними грамотами.

Квітень 2008 р. подарував нам також у Кривому Розі Всеукраїнську студенську олімпіаду, де студенти 4 курсу Прохода Сергій зайняв 3 місце з «Підземної розробки родовищ корисних копалин», і Койко Олексій – 2 місце з «Розробки рудних родовищ корисних копалин», Демидов Максим і Дармодехін Сергій нагороджені Почесними грамотами. На змагання до Криворізького технічного університету їх супроводжував і був членом журі ст. викладач В.І. Доценко.

Аспірант Сідєльников О.А. нагороджений дипломом Санкт-Петербурзького державного гірничого інституту (технічного університету) за 2 місце на Міжнародному форумі молодих учених «Проблеми надровикористання».
 

У 2009 році – 2 місце зайняв Теодорович Вадим Вадимович, а інші студенти 4 курсу гірничого факультету НГУ: Вареник Олександр, Гриценко Віталій, Ляшук Олег, Тюленєв Сергій нагороджені Почесними грамотами учасників II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 2008/2009 н.р. з напрямку «Гірництво» спеціальності «Розробка родовищ корисних копалин».

Було подано пропозиції і отримано лист з МОН про проведення на базі НГУ II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 2009/2010 н.р. з напрямку «Гірництво», спеціальності «Розробка родовищ корисних копалин».

 

Отже наступні декілька років з 2010 року II етап Всеукраїнської студентської олімпіади з напрямку «Гірництво», спеціальності «Розробка родовищ корисних копалин» буде проходити в стінах Національного гірничого університету.

І ось, у квітні 2010 р. – до 110-річчя кафедри, наш студент Твіленьов Дмитро Ігорович отримав перше місце в секції «Підземна розробка вугільних родовищ».

Загальний перелік робіт конкурсантів каф. ПРР, які прийняли участь у стипендіальній програмі фонду Віктора Пінчука: у 2006, 2007 Сорбат Ю.В. «Обґрунтування технології очисних робіт в зонах змінної напруженості при переході дрібноамплітудних геологічних порушень» (керівник – доц. Дичковський Р.О.); Козлов С.О. «Удосконалення технології видобування залізних руд на шахтах Криворізького басейну» (керівникдоц. Владико О.Б.); Дронов О.П. «Новий спосіб підготовки очисних блоків на шахтах Південно-Білозірського родовища залізних руд» (керівник – доц. Хоменко О.Є.); Солодьков Денис Сергійович «Осланцювання гірничих виробок» (керівники – доценти Кривцун Г.П., Медяник В.Ю.); Гордієвський Костянтин Миколайович «Дослідження енергетичних характеристик льосових ґрунтів» (керівник – проф. Власов С.Ф.).

У 2007 році – студент гр. Гіт-05-1 Тимошенко Є.В. «Новий пневматичний інструмент для обробки лісоматеріалів» (керівник – доц. Медяник В.Ю.).

У 2008 р. до конкурсу «Завтра UA-2008» подані роботи: студента гр. ГІм-04-1 Демидова М.С. «Ефективна технологія безлюдного видобутку вугілля з вельми тонких пластів» (керівник – доц. Медяник В.Ю.), студента гр. ГІ-04-2 Кравця В.В «Універсальний кріпильний матеріал з відходів пластикової продукції» (керівник – доц. Медяник В.Ю.).

Також слід відзначити переможців НОЦ – одержувачів колективного гранту фонду CRDF – колектив молодих науковців кафедри ПРР: студент гр. Гіт-05-1 Тимошенко Є.В., ас. Долгий О.А, доц. Медяник В.Ю., доц. Дичковський Р.О., доц. Руських В.В., ас. Гайдай О.А, студент гр. Гіт-05-1 Солодьков Д.С. з розробкою «Обґрунтування геотехнологічного імітаційного моделювання системи видобування тонких вугільних пластів технікою нового рівня».

Підчас виконання науково-дослідної роботи зроблено обґрунтування гірничо-геологічних умов шахт для формування імітаційних моделей гірничого виробництва, ранжування чинників у процесі інтенсифікації гірничого виробництва, створено базу даних та проведено вибір способів обміну інформацією між системами геотехнологічного імітаційного моделювання гірничого підприємства та розроблено алгоритм і методику програмного забезпечення імітаційного моделювання технологічних процесів шахти для створення пакету прикладних програм.

Також наші студенти Тищенко С.О., Петльований М.В., Тимошенко Є.В. отримали індивідуальні гранти за кращу курсову і дипломну роботу.

 

У вересні 2009 року у м. Алушта (Крим) на базі НДІ Проблем геодинаміки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського проводилась Міжнародна наукова школа ім. акад. С.А. Христіановича «Деформування та руйнування матеріалів з дефектами та динамічні явища у гірських породах і виробках». Аспірант кафедри підземної розробки родовищ М.В. Петльований виступив з доповіддю на конференції.

22 квітня 2010 р. відбувся V Міжнародний форум  для студентів, який проводився цілком на англійській мові під назвою «Розширюючи обрії». Цей форум відзначився великою активністю зі сторони студентів. Гірничий факультет і наша кафедра не стали винятком. З нашої сторони виступили п’ять студентів.

Симоненко С., Соцков В. і Цвень О., студенти третього року навчання, представили спільну тему «Газогідрати – пальне майбутнього». Дуже цікава тема, яка привернула увагу багатьох учасників форуму. Доповідачам задавали багато питань, на які вони досить професійно відповідали.

В. Лозинський, студент четвертого року навчання, зробив доповідь на тему «Газифікація вугілля та розвиток технології газифікації». Ця тема відзначається великою актуальністю у світі сучасних технологій.

А. Лягута, студент п’ятого курсу, доповідав на дуже важливу в гірничої справі тему «Анкерне кріплення, як одне з найбільш перспективних видів кріплення гірничих виробок».

У конференції приймали участь студенти різних вищих навчальних закладів Дніпропетровська – ДНУ, Хіміко-технологічний університет, Металургійний університет та інші. Приїхали студенти з Дніпропетровщини, Київської області, Полтави та Харкова. Були присутні викладачі кафедр іноземних мов технічних вищих закладів, які відмітили високий рівень проведення конференції.

Також був відмічений високий рівень англійської мови у студентів нашого факультету.

Форум пройшов на високому рівні і зацікавив ще більше студентів для того, щоб взяти участь у форумі наступного року.

Також традиційно молоді науковці активно приймають участь у Форумі гірників (НГУ), НОЦ, Школі експлуатації підземної (Польща, м. Краків), Школі підземної розробки (м. Ялта), конференціях Інституту геотехнічної механіки
ім. М.С. Полякова НАН України, конференції молодих вчених «Геотехнологічні проблеми розробки родовищ».