Головна
Форум
Галерея
Контакти
FOR FOREIGN PARTICIPANTS
ГРЯДУЩИЙ Юрій Борисович

ГРЯДУЩИЙ Юрій Борисович

 

Доктор технічних наук, професор. На кафедрі підземної розробки родовищ працює за сумісництвом з 2001 року на посаді професора. Читає лекції з дисципліни «Технологія підземної розробки родовищ корисних копалин», керує виробничими і переддипломними практиками студентів, бере участь у роботі державних комісій, виконує значний обсяг методичної роботи, беручи участь у написанні підручників і методичного забезпечення.

Грядущий Ю. Б. – член Міжнародної академії наук, член спеціалізованої Вченої ради Національного гірничого університету Д 080.08.03 за фахом 05.15.02 «Підземна розробка родовищ корисних копалин». Нагороджений золотою медаллю «Авторові наукового відкриття», орденами «Пошани», «За заслуги» III ступеня, «Святого князя Володимира».

Основна наукова діяльність спрямована на вирішення питань керування вивалонебезпечними покрівлями в очисних вугільних вибоях.

Запропонована Ю.Б. Грядущим система геомеханічної оцінки широко застосовується на шахтах Донбасу при прогнозі вивалоутворення у лавах і виборі та обґрунтуванні заходів щодо їх запобігання. Заходи щодо підвищення стійкості покрівлі в складних умовах реалізовані на глибоких шахтах Донецько-Макіївського вуглевидобувного району. До них належить вибір кріплення із оптимальним опором залежно від будови покрівлі, що дозволило управляти обваленням критичних для стійкості покрівлі породних шарів; перерозподіл комплексів на видобувних ділянках, при якому застосування кріплення із нахилом стійок убік вибою та можливості пересування із залишковим опором планується на ділянках з вивалонебезпечними покрівлями; використання бутових смуг для підвищення стійкості покрівель на сполученні лав з виймальними виробками за рахунок створення горизонтального підпору з боку виробленого простору. Застосування даних заходів дало можливість забезпечити стійку роботу лав на шахтопластах, схильних до вивалів безпосередньої покрівлі.


Публікації

На підставі досліджень стійкості покрівлі в складних умовах опубліковано 26 наукових праць та отримані патенти на винаходи.

Основні публікації за останні роки

1. Бондаренко В.И., Кузьменко А.М., Грядущий Ю.Б., Гайдук В.А. Технология подземной разработки пластовых месторождений полезных ископаемых. – Д., 2003. – 708 с.

2. Бондаренко В.І., Кузьменко О.М., Грядущий Ю.Б., Гайдук В.А., Колоколов О.В., Табаченко М.М., Почепов В.М. Технологія підземної розробки пластових родовищ корисних копалин. Підручник для ВУЗів. – Д.: НГУ, 2005. – 708 с.

3. Бондаренко В.И., Ковалевская И.А., Грядущий Ю.Б., Симанович Г.А. Методика исследования влияния поперечного сечения пластовой выработки вида крепи на перемещения ее контура // Матер. ІІІ междун. научн.-практ. конф. «Школа подземной разработки». – Д.: «ЛізуновПрес», 2009. – С. 23-29.

4. V.I. Bondarenko,Y.B. Griadushchij, O.P. Mossur Physicochemical Processes Hydrate Creation in Methaneplentiful Carboniferous Deposits and Their Outburst Hazard. Materialy Szkoly Eksploatacij Podzemnej 2009. – Krakow.: Wydawnictwo IGSMiE PAN. – P. 585-589.