Головна
Форум
Галерея
Контакти
FOR FOREIGN PARTICIPANTS
ХАРЧЕНКО Володимир Васильович

ХАРЧЕНКО Володимир Васильович

 

Доцент кафедри підземної розробки родовищ, кандидат технічних наук.

Працює на кафедрі з 1971 року після дострокового закінчення аспірантури Дніпропетровського гірничого інституту ім. Артема. В 1972 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Дослідження проявів гірського тиску в лавах з метою встановлення деяких основних параметрів механізованих кріплень». З 1975 року – доцент кафедри, читає лекції з основних дисциплін кафедри, веде дипломне проектування, є членом ДЕК. З 1975 по 1996 рр. був заступником завідувача кафедри, а з 1979 по 2001 рр. вченим секретарем ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій.

Науковий напрямок пов’язано з обґрунтуванням параметрів механізованих кріплень і комплексів. Основоположниками цього напрямку в ДГІ були професори Зільберман А.І. і Кіяшко І.А. – творці першого у світі механізованого кріплення для крутих і крутопохилих пластів «Дніпро».

Подальший розвиток цей напрямок знайшов завдяки спільній праці з професором Савостьяновим О.В. Він розробив теорію розрахунку навантаження на механізовані кріплення для різних гірничо-геологічних умов. Разом із Савостьяновым О.В. опубліковано більш 20 наукових праць.

Результати розрахунків впроваджені на шахтах ДП «Селидіввугілля», ВАТ «Павлоградвугілля», ДП «Луганськвугілля», ДП «Торезантрацит» і ДП «Шахтарськвугілля».

Публікації

Опубліковано близько 75 наукових праць і більш 20 методичних вказівок для навчального процесу.

Основні публікації за останні роки

1. Харченко В.В., Савостьянов А.В., Аскаров А.А. Метод расчёта параметров сдвижения поверхности при разработке пологих пластов // Уголь Украины. – К.,
1995. – №11(467).

2. Харченко В.В., Савостьянов А.В., Аскаров А.А. Обоснование технологических параметров отработки пластов с использованием ЭВМ // Уголь Украины. – К., 1995. – №8(464).

3. Харченко В.В., Савостьянов А.В., Корнилов А.И. Основы прогноза изменения напряженно-деформированного состояния пород при надработке // Науковий вісник НГАУ. – 1998. – №2.

4. Савостьянов А.В., Харченко В.В. Формирование механизма разрушения непосредственной кровли при ведении очистных работ // Сб. науч. трудов НГАУ. – Д.,
1999. – №7. – Том 3. – С. 29-33.

5. Харченко В.В., Савостьянов А.В. Компьютерная технология выбора технологических параметров подземной разработки угольных месторождений // Сб. науч. трудов НГАУ. – Д., 2002. – №13. – Том 1. – С. 7-11.