Головна
Форум
Галерея
Контакти
FOR FOREIGN PARTICIPANTS
ХОМЕНКО Олег Євгенович

ХОМЕНКО Олег Євгенович

 

Хоменко О.Є. закінчив з відзнаками Криворізький гірничий технікум (1994) за спеціальністю «Технологія відкритої та підземної розробки» та Національний гірничий університет (1999) за спеціальністю «Розробка родовищ корисних копалин». Має виробничий досвід на посадах автослюсаря  Першотравневого кар'єра Північного ГЗК (1988), помічника машиніста екскаватора рудозбагачувальної фабрики № 2 Північного ГЗК (1989), гірничого майстра шахти ім. Леніна ВО «Кривбасруда» (1993). Отримані знання та набутий досвід дозволили успішно захистити кандидатську дисертацію (2004) за спеціальністю «Підземна розробка родовищ корисних копалин», отримати науковий ступінь PhD (2005) та здобути звання доцента кафедри підземної розробки родовищ (2007). У НГУ працював на посадах асистента кафедри ПРР (2002–2004), доцента (2004–2006), начальника науково-дослідної частини (2006–2011) і нині навчається у докторантурі.


Працюючи на посаді доцента кафедри Хоменко О.Є. читає лекції та проводить практичні заняття, веде курсове та дипломне проектування і керує студентами на навчальних та виробничих практиках. Читає дисципліни «Моделювання виробничих процесів», «Технологія підземної розробки родовищ корисних копалин», «Особливості підземної розробки рудних родовищ», «Гірничі машини для розробки рудних родовищ», «Процеси при підземній розробці рудних родовищ», «Технологія підземної розробки рудних родовищ» та «Проектування рудних шахт».


Хоменко О.Є. творчо розвиває наукові напрями з удосконалення технологій розробки залізних, уранових і марганцевих родовищ України, видобування рудних і супутніх корисних копалин у складних гідрогеологічних умовах, вторинного відпрацювання родовищ та інших актуальних питань. Завдяки цій роботі у 2005 році на кафедрі відкрита спеціалізація «Технологія підземної розробки рудних родовищ». Для популяризації рудного напряму кафедри у 2007 році в інтернеті запрацював перший в Україні освітньо-науково-виробничий портал «Рудана», який поєднав інтереси широких кіл виробничників, дослідників, викладачів, студентів, учнів і всіх небайдужих до минулого, сьогодення та майбуття гірничорудної справи у світі.


Хоменко О.Є. постійно працює над розширенням наукового кругозору. Коло його наукових інтересів поширювалося від проблематики освоєння запасів Кривбасу і сьогодні охоплює всі залізо-, урано- і марганцеворудні родовища України. Проблеми підземного видобування рудної сировини і супутніх корисних копалин отримали своє рішення у понад 80 наукових роботах. До 25 технологічних рішень представлялись і обговорювались на міжнародних науково-практичних конференціях. Після захисту кандидатської дисертації отримав 3 патенти на винахід, видав 2 монографії і довідник, довідкові та навчальні посібники, 10 навчально-методичних розробок. Постійно бере участь у виконанні актуальних держбюджетних наукових тематик: ГП–346, ГП–359, ГП–406, ГП–422, ГП–441.


Відзнаками плідної роботи Хоменка О.Є. стали: почесні грамоти МОН України (2001, 2009); стипендія БФ НГУ «Фонд підтримки наукової молоді» (2000–2002); стипендія Ректорату НГУ (2002); стипендія КМ України для молодих учених (2005–2006); почесні дипломи НГУ (2000, 2005, 2006, 2011); дипломи переможця Рейтингу НПП НГУ (2010, 2011); подяки Міського голови І.І. Куліченка (2005, 2011); подяки Фонду соціального захисту, підтримки і допомоги вченим України та членам їх сімей (2006, 2008, 2010, 2011, 2012), нагрудний знак "Шахтарська слава" III ступеня (2007).


Основні публікації за останні роки

 

1. Хоменко О.Е., Русских В.В., Нетеча М.В., Кононенко М.Н., Долгий А.А. Синергетический подход в исследовании производственных процессов при добыче руд подземным способом // Науковий вісник НГУ. – 2004. – № 7. – С. 3 – 5.


2. Хоменко О.Є. Система ресурсозберігаючих технологій видобування, обробки та використання у будівництві нових декоративних матеріалів «Школа підземної розробки» Міжн. наук.-техн. конф. м. Ялта: Арт-Пресс – 2007. – С. 263 – 268.


3. Хоменко О.Е., Владыко А.Б., Хоменко Н.В. О целесообразности закрытия марганцеворудных шахт Украины «Форум гірників» Міжн. наук.-техн. конф. м. Дніпропетровськ: РВК НГУ, – 2008. – С. 129 – 134.


4. Хоменко О.Е., Дронов А.П. Энергетическая независимость Украины и ее экологическая цена. Вісник КТУ – 2009. – Вип. 23 С. 34 – 38.


5. Khomenko O. & Rudakov D. The first Ukrainian corporative university // Materials of IV International scientific-practical conference «Scholl Underground Mining – 2010» / «New techniques and technologies in mining». – Netherlands: CRC Press / Balkema. – P. 203 – 206.


6. Хоменко О.Е. Феномен зональной дезинтеграции горных пород вокруг подземных выработок. «Форум гірників» Міжн. наук.-практ. конф. м. Дніпропетровськ: РВК НГУ, – 2012. – Т.1. – С. 23 – 29.


7. Хоменко О.Е. Энергетический метод исследования зональной дезинтеграции горных пород / О.Е. Хоменко // Науковий вісник НГУ. – 2012. – № 4. – С. 44 – 54.


8. Гірничорудна справа України в мережі Інтернет: довідник / О.Є. Хоменко, М.М. Кононенко, О.Б. Владико, Д.В. Мальцев – Д.: Державний ВНЗ «НГУ», 2011. – 288 с. – Рос. мовою.


9. Горное оборудование для подземной разработки рудных месторождений: справочное пособие / О.Е. Хоменко, М.Н. Кононенко, Д.В. Мальцев. – 2-е изд. перераб. и доп. – Д.: Державний ВНЗ «НГУ», 2011. – 448 с. – На рус. яз.


10. Фізико-хімічна геотехнологія: навч. посібник / М.М. Табаченко, О.Б. Владико, О.Є. Хоменко, Д.В. Мальцев – Д.: Державний ВНЗ «НГУ», 2012. – 310 с.