Головна
Форум
Галерея
Контакти
FOR FOREIGN PARTICIPANTS
Міжнародна співпраця

У 2005 році між гірничими факультетами (декани факультетів – проф. Бузило В.І. та проф. Є. Кліх) двох ВУЗів проведена домовленість про обмін студентами для ознайомлення із гірничодобувними комплексами України та Польщі.

З 24 червня по 2 липня 2006 р. група студентів, в основному представни-ки кафедри підземної розробки родовищ, у складі: О. Бородіної, К. Ганушеви-ча, Ю. Голузинця, К. Гордієвського, Р. Козака, П. Піонтковського, Д. Радчука, Ю. Сорбата, В. Ярьоміна із керівником доцентом Р.О. Дичковським відвідали Краківську гірничо-металургійну академію. Ця поїздка була організована у рамках обміну студентами між двома вищими навчальними закладами. Укра-їнська делегація ознайомилися із структурою, навчальною базою КГМА, та гірничодобувним комплексом Польщі.
Було представлено 3 презентаційні доповіді, що стосуються передових наукових розробок Національного гірничого університету, а також знайомст-во з його історією та історією м. Дніпропетровська у цілому. Все це виклика-ло живе зацікавлення у польських колег.


На ХХІ Всесвітньому гірничому конгресі, Краків, Польща В. Бондаренко, Г. Півняк, Ю. Дубінські, І. Ковалевська, В. Бузило, П. Чая


Участь у зустрічах дозволила встановити сучасний стан польської, європейської та світової вугільної промисловості, проблеми та шляхи їх вирішення. Представлений нами стан українського паливно-енергетичного комплексу, показує, що вугільна галузь, є достатньо стабільною і має всі можливості для підвищення обсягів видобування. Досвід відпрацювання тонких та вельми тонких пластів може бути запроваджений для відпрацювання цих запасів у Польщі, оскільки вже найближчим часом ці запаси становитимуть основу експлуатованих резервів вугілля у Польщі.

21-29 квітня 2007 р. відбувся візит-відповідь польських студентів на чолі з доцентом Краківської гірничо-металургійної академії доцентом З. Недбальським до Національного гірничого університету. Польські студенти були вражені рівнем національної підготовки українських студентів. Вони відвідали шахту «Степова» ВАТ «Павлоградвугілля», Комсомольський гірничозбагачувальний комбінат (Полтавська обл.), виробниче об’єднання «Українські самоцвіти» та інші виробничі заклади нашого регіону. Завершальним етапом була участь у Міжнародній студентській конференції з іноземних мов. Студенти із Польщі З. Бартош та М. Сєкоровські стали переможцями у секції англійської мови.

Події, які пов’язані з поїздками українських та польських студентів широко висвітлювалися у засобах масової інформації. На Дніпропетровському державному телебаченні було зняту півгодинну програму щодо перебування українських студентів у Польщі, вийшли друком замітки у місцевих та загально вузівських виданнях в Україні та Польщі.

Варто зазначити що фінансування цих обмінів взяло на себе керівництво двох вузів, ректори – академік Г.Г. Півняк та професор А. Тайдусь.

Студенти НГУ перед спуском у польську копальню

 

З 2 до 5 квітня 2008 року в рамках зазначених міжвузівських обмінів у Міжнародній студентській науково-практичній конференції «Розширюючи обрії» прийняли участь студенти факультету гірництва та геоінженерії КГМА:
П. Циган, Ш. Сипньовський, Г. Баран та Д. Пастернак, а також Вищої банківської школи (м. Вроцлав): М. Груджєнь, Л. Церази, М. Кочур, Е. Броза та
А. Фалєцка. У рамках цієї ж конференції з 25 до 29 березня 2009 року у засіданнях секцій прийняли участь два студенти КГМА: М. Будзінські, Л. Бача, та студенти ВВБШ: Я. Колоджейчик, А. Тжціцска, Д. Рипньовська, Л. Павлус. Керівником студентів із Вроцлава був доцент К. Танчук. Окрім обміну науковими розробками визнаних шкіл вищих навчальних закладів польські студенти мали можливість познайомитися із історією та традиціями нашого народу.

За сприянням декана факультету гірництва та геоінженерії КГМА професора П. Чаї у «Літній школі гірничої інженерії» 6-17 липня 2009 року під керівництвом заступника директора центру Ю.В. Сорбата, прийняли участь: аспірант кафедри гірничої механіки М. Радюк, аспірантка кафедри електричних машин М. Кириченко, аспірантка кафедри програмного забезпечення комп’ютерних систем Т. Ямнич, аспірантка кафедри прикладної економіки
А. Авдющенко, студенти: В. Рябоконь, В. Спанчак, Ф. Іванов, Ю. Чернова та Я. Савицька. Окрім теоретичних викладок нашим студентам та аспірантам була представлена можливість ознайомитися із досвідом роботи вугільних та рудних шахт Польщі. Зокрема нашим студентам були показані технологічні комплекси унікальних шахт із видобування олова, міді та срібла. Вони відвідали вугільну шахту «Ziemowit», копальню цинкових та олов’яних руд «Pomorzany», кар’єр «Wapienica», соляну шахту-музей «Wieliczka»; ознайомилися з лабораторним комплексом Факультету гірництва та геоінженерії Краківської гірничо-металургійної академії ім. С. Сташиця (КГМА). Під час проведення лабораторних робіт провели учбові розрахунки видобутку вугілля в шахті та видобутку руди в копальні цинкових та олов’яних руд. Відвідали лабораторію-полігон вибухових матеріалів КГМА, де ознайомилися з властивостями та робочими характеристиками засобів ініціації та вибухівки.

Цього ж року була реалізована програма отримання студентами кафедри підземної розробки родовищ другого диплома магістра вищого навчального закладу країни Європейського Союзу. У вересні 2009 року студентами Рєзніком Д.О. і Сафоновим П.О. були захищені дипломні проекти у КГМА. Тематика робіт стосувалася технологічного удосконалення технології стругового та бурошнекового виймання тонких вугільних пластів.

Дипломи магістрів Краківської гірничо-металургійної академії студентів НГУ

 

Докторант кафедри підземної розробки родовищ Дичковський Роман Омелянович отримав грант Вишеградського фонду на проведення стажу-вання у Інституті мінеральної сировини та енергетики Польської національ-ної академії наук, терміном із 1.11.2006 р. до 1.09.2007 р. Метою стажування було проведення досліджень у рамках навчання у докторантурі Національно-го гірничого університету за темою докторської дисертаційної роботи, що стосуються високомеханізованого видобування, а також не традиційних спо-собів виймання тонких та вельми тонких пластів вугілля. У травні 2006 року Дичковський Р.О. здав екзамен на отримання міжнародного сертифікату на знання польської мови найвищого рівня С2. Слід зазначити, що в Україні сер-тифікатами такого рівня володіє 8 чоловік.
1-4 червня 2006 р. на кафедрі підземної розробки родовищ перебувала делегація Головного інституту гірництва у складі наукового секретаря Я. Ва-ховіча, керівника відділу охорони повітряного середовища К. Станьчика, ке-рівника лабораторії з переробки вугілля Є. Свядровского та Б. Бялецької.
Це дало змогу укласти спільний проект: «Воднево-орієнтована підземна газифікація вугілля», який фінансується за рахунок Європейського фонду вугілля та сталі. Окрім згаданого проекту з 1 грудня 2007 року укладено спі-льний проект між ГІГ та НГУ, що стосується проблематики відпрацювання тонких вугільних пластів за допомогою когенераційних технологій.

7-11 липня 2009 р. Національний гірничий університет відвідала делегація Головного інституту гірництва у складі доктора технічних наук проф. В. Конопка, доктора економічних наук, проф. А. Кровяка та провідного інженера, кандидата технічних наук С. Райви. Окрім питань пов’язаних із реалізацією спільних науково-дослідних проектів розглядалися питання укладання великого проекту із розробки програми відпрацювання малопотужних запасів вугілля за рахунок польського Міністерства вугільної промисловості.

У січні та березні 2009 року доценти кафедри підземної розробки родовищ Дичковський Р.О та Фальштинський В.С. у рамках реалізації спільного проекту: «Воднево-орієнтована підземна газифікація вугілля» провели роботу із запуску стендової установки підземного газогенератора. Визначені параметри матеріально-теплового балансу та розроблена технологічна схема відпрацювання цим способом запасів ділянки шахти «Барбара».

І ще раз наші польські коллеги…

 

13-19 вересня 2009 р. у Гаспрі (АР Крим) відбулася 3-я міжнародна науково-практична конференція «Школа підземної розробки», яку організовує кафедра підземної розробки родовищ. Її учасниками стали представники Головного інституту гірництва, фірми Еуротек та Компенсус, а також представники Інституту мінеральної сировини і енергетики Польської академії наук (ІМСіЕ ПАН): Є. Кіцкі, А. Дичко, Я. Ярош, Е. Собчик, П. Салуга та А. Стопкович. Саме представники ІМСіЕ ПАН є фундаторами згаданої аналогічної конференції у Польщі. Вони мають досить великий досвід проведення міжнародних заходів такого рівня. Тому дуже важливим стало їхнє визнання високого рівня нашої Школи.

18-19 вересня 2009 р. у Дніпропетровську проводилися офіційні заходи із святкування 110-річниці Національного гірничого університету. Визнанням вкладу наших польських колег у розвиток двосторонньої співпраці стало нагородження польських науковців нагородами Національного гірничого університету:

– медаллю «ім. О.М. Терпигорєва»: ректора КГМА, проф. А. Тайдуся; генерального директора Головного інституту гірництва, проф. Ю. Дубінські; голову міжнародної науково-практичної конференції «Школа експлуатації підземної. Міжнародний гірничий форум», доцента Є. Кіцкі; декана факультету гірництва і геоінженерії КГМА, проф. Петра Чая.

– медаллю «За заслуги»: завідувача кафедри геомеханіки КГМА, відповідального за співпрацю КГМА із Національним гірничим університетом, проф. Т. Майхерчика; головного редактора часопису «Archiwum Górnicze», члена-кореспондента Польської академії наук, проф. Я. Семека.


Найвищі нагороди НГУ для польських колег

 

Міжнародна діяльність кафедри є одним із пріоритетних напрямків діяльності кафедри підземної розробки родовищ. Лише за 2000-2010 рр. викладачі кафедри прийняли участь у понад 30 Міжнародних науково-практичних конференціях, було опубліковано понад 50 статей у закордонних виданнях, виконано 4 науково-дослідних проекти із закордонними науковцями.

З 25 січня по 05 лютого 2010 р. відбулася поїздка на стажування в London City Business Scholl (LCBS) (м. Лондон). Делегацію очолював завідувач кафедри підземної розробки родовищ проф. В.І. Бондаренко. У складі групи представлені студенти всіх регіонів України, у тому числі Національного гірничого університету. Студенти Школи отримали прекрасний шанс познайомитися з реальним життям британців, зустрітися зі студентами з різних країн світу й знайти нових друзів. Заняття проводили висококваліфіковані викладачі з використанням сучасних методів навчання, що дозволяє робити уроки різноманітними й цікавими.

Процес навчання поєднувався з насиченою культурною програмою, що включала чудові визначні пам'ятки Великобританії. Особливо можна виділити поїздку в м. Оксфорд і знайомство з його університетом, коледжами й музеями. По закінченні двотижневих язикових курсів всі учні отримали сертифікати про закінчення і пам'ятні подарунки.

Отримання сертифікатів і пам'ятних подарунків

 

Поїздка заклала початок нового й плідного співробітництва між LCBS і Національним гірничим університетом у плані обміну й підготовки студентів, як у напрямку вдосконалювання язикових знань так і професійній сфері.

 

Міжнародне визнання науково-навчальних досягнень кафедри підземної розробки родовищ підтверджується її відвідуванням Надзвичайним і Повноважним Послом ПАР в Україні А. Фетнером.

У рамках реалізації договору «Про науково-технічне співробітництво та підготовку інженерних кадрів» між Національним гірничим університетом та ДТЕК у складі делегації ВАТ «Павлоградвугілля» з 7 квітня по 10 квітня 2010 року професор В.І. Бондаренко відвідав передові вугільні підприємства Росії ЗАТ «Распадская угольная компания» та ВАТ «ОУК «Южкузбассуголь».

На шахті-гіганті «Распадская»

 

З 20 по 24 квітня 2010 р. у найстарішому ВНЗ Росії – Санкт-Петербурзькому державному гірничому інституті (СПДГІ)
ім. Г.В. Плєханова відбувся міжнародний форум-конкурс молодих вчених «Проблемы недропользования», у якому прийняло участь понад 250 молодих науковців з 32 вищих навчальних закладів гірничого профілю, що представляли понад 16 країн світу. В рамках форуму-конкурсу працювали 12 секцій, які охоплювали майже усі актуальні проблеми гірничодобувного комплексу. Членами експертних комісій виступали провідні науковці світу, представники промисловості та бізнесу, які зацікавлені в подальшому розвитку та підвищенні ефективності роботи сектору розвідки, видобутку та переробки корисних копалин. За результатами заслуховування докладів учасники-конкурсанти нагороджуються дипломами І, ІІ та ІІІ ступенів, які дозволяють їм прийняти участь у конкурсі на отримання грантів від СПДГІ ім. Г.В. Плєханова для проведення наукових досліджень або на навчання в аспірантурі.

Представником від Національного гірничого університету на одній з, без сумніву, найскладніших секцій форуму-конкурсу «Геодезія, геомеханіка та підземне будівництво» був асистент кафедри підземної розробки родовищ Сідєльников Олександр Анатолійович. Він доповів основні результати роботи, яка виконується на кафедрі ПРР під керівництвом доктора технічних наук, професора Власова Сергія Федоровича. Доповідь на тему «Просторове моделювання напружено-деформованого стану трансверсально-ізотропного масиву гірських порід навколо очисної виробки» була присвячена вивченню розподілу НДС по довжині лави залежно від положення очисного вибою вздовж виїмкового стовпа та впливу встановлених закономірностей на параметри технології ведення видобувних робіт. Доповідь викликала непідробний інтерес та жваве обговорення серед членів експертної комісії та учасників форуму. По напрямку наукових досліджень було задано чимало запитань, на які доповідач спробував надати вичерпні відповіді.

Експертна комісія, в яку входили професори Протосеня А.Г., Майєр Г., Шпеллинг В., Гусєв В.М., Павлов В.І., Долгий І.Є., Мустафін М.Г. та доцент Голованов В.А. наголосила на актуальності представлених наукових досліджень та прийняла рішення за зроблену доповідь відзначити Сідєльникова О.А. дипломом І ступеня.Доповідь Петльованого М.В. проводилась у секції «Видобуток рудної та нерудної сировини», присвячена підвищенню ефективності застосування закладки, що твердіє при розробці руд на глибоких горизонтах в умовах Південно-Білозірського родовища. Технологія закладних робіт комбінату передбачає подрібнення в’яжучого матеріалу до 55% вмісту часток 0,074 мм. У роботі досліджувався вплив тонкоподрібненого в’яжучого вмістом 92% часток 0,074 мм на якості закладки, що твердіє. Встановлена залежність міцності закладного масиву від витрат подрібненого в’яжучого матеріалу вмістом 92% часток  0,074 мм. У результаті витрати в’яжучого зменшуються у 1,5-2 рази та підвищується міцність закладного масиву на 6-22%, яка необхідна при відпрацюванні руд на глибоких горизонтах. Річна вартість закладних робіт по матеріалу знижується на 33%. У основі покладено ефект стимулювання гідратації тонкоподрібненими частками в’яжучого, що сприяє покращенню схоплювання компонентів закладки і кристалічних зв’язків між ними і як наслідок збільшення міцності монолітного масиву. Приведені також технологічні аспекти розкриття зерен в’яжучого матеріалу та частини інертного наповнювача для повного використання їх цінних в’яжучих властивостей і підвищення якості закладного масиву. Матеріали доповіді жваво обговорювались експертною комісією на чолі з відомим вченим професором О.І. Казаніним, до складу експертної комісії також входили професори В.П. Зубов, Г.П. Парамонов, Г.А. Холодняков. За результатами заслуховування доповіді було присуджено ІІ місце у номінації «Кращий молодий вчений».