Головна
Форум
Галерея
Контакти
FOR FOREIGN PARTICIPANTS
Формування міжнародних зв'язків

Якщо зробити короткий історичний екскурс в минуле, то можна узнати, що ще у 1903 р. О.М. Терпигорєв виїздив до Німеччини та Австрії для знайомства з рудниками та гірничорятувальними станціями. М.М. Протод’яконов у 1905 р. відвідав Німеччину, Австрію, Італію та Іспанію, де вивчав стан гірничої справи в цих країнах. Тричі виїздив до зарубіжжя: у 1903 р. він знайомився з механічним обладнанням рудників Франції, Бельгії та Німеччини; у 1910 р. відвідував Всесвітню виставку в Брюсселі, а в 1913 р. вивчав постановку викладання гірничої справи у вищих навчальних закладах Франції, Бельгії та Німеччини. Змістові звіти про ці поїздки друкувались в «Известиях Екатеринославского Высшего горного училища» і ставали надбанням широкого кола науково-технічної громадськості.У 1925 р. ВРНК СРСР відправив у відрядження до Німеччини, США та Англії групу фахівців, серед яких був і Л.Д. Шевяков, для вивчення гірничої техніки. Після цієї поїздки Л.Д. Шевяков опублікував серію статей, які виконали позитивну роль у впровадженні у вітчизняну практику найбільш цінного з досвіду закордонних гірничих підприємств.

За кордоном публікуються в перекладах книги Я.Е. Некрасовського: у 1951 р. в Будапешті виходить його підручник «Гірнича справа», а в 1956 р. у Пекіні – монографія «Розробка пластів, які схильні до випадкових викидів вугілля та газу».

Після закінчення аспірантури та захисту кандидатської дисертації О.В. Колоколов у 1961 р. проходив наукове стажування у Клаустальській гірничій академії (Федеративна Республіка Німеччина), під час якої вивчав підготовку гірничих інженерів та стан гірничодобувної галузі ФРН. Він відвідав гірничі підприємства Рурського басейну, Швейцарії, Італії, Франції, Люксембургу і за матеріалами стажування опублікував ряд статей в журналах «Уголь», «Шахтное строительство» та ін. Професор О.В. Колоколов був учасником V Міжнародного (1965 р.) та IX Всесвітнього (1976 р.) гірничих конгресів, а також двох Міжнародних гірничо-металургійних конгресів у Фрайбергській гірничій академії (1970, 1981 рр.) і семінару Економічної комісії Організації Об’єднаних Націй для фахівців країн Африки, на яких виступав з доповідями. У 1972 р. видавництво Німецької Академії Наук в Берліні надрукувало унікальний «13-мовний словник з механіки гірських порід», російський індекс якого підготував О.В. Колоколов.

 

Аспірант кафедри ПРР А.П. Матюшин у 1975-1978 рр. навчався в аспірантурі Краківської гірничо-металургійної академії (Польська Народна Республіка), після закінчення якої у 1978 р. захистив кандидатську дисертацію в галузі досліджень напружено-деформованого стану гірничого масиву.

Виконуючи свій інтернаціональний обов’язок, викладачі кафедри надають допомогу у підготовці національних інженерних кадрів для гірничодобувної промисловості країн, що розвиваються, працюючи безпосередньо за кордоном. Понад чотири роки (1953-1956 рр.) знаходився на викладацькій роботі в Китайській Народній Республіці доцент І.Ю. Ломов.

У 1974-1977 рр. доцент Г.Д. Темченко викладав дисципліни з гірничого циклу в Аннабінському університеті (Алжир), доцент М.Ф. Панасенко – в Кабульському політехнічному інституті (Афганістан). З 1986 р. по 1990 р. у цих країнах працювали доценти
О.М. Кузьменко та М.К. Руденко.

Із отриманням незалежності нашої держави та падінням «залізної завіси» отримали новий розвиток відносини співробітників кафедри із закордонними вищими навчальними та науково-дослідними закладами.

 

Складність економічної ситуації у нашій державі, звичайно привели до втрат деяких налагоджених контактів, особливо це стосується країн ближнього зарубіжжя. У 90-х роках минулого століття провадився пошук нових і розширення існуючих зв’язків. Професори та доценти кафедри у цей час продовжують приймати участь у спільних наукових дослідженнях і представляють свої здобутки на різних міжнародних науково-практичних конференціях.

Аспіранти кафедри В.М. Московчук та С.В. Ткачук отримали цільові гранти фірми DBT і були відряджені на початку 90-х років в аспірантуру Аахенського технічного університету (Німеччина), після закінчення якої успішно захистили в 1996-1997 рр. дисертації.

За радянських часів кафедру неодноразово відвідували представники вищих шкіл Франції, ФРН, Китаю, Польщі, Бельгії, з якими встановлені ділові контакти.

 

Літом 1998 року проф. В.С. Рахутін приймав участь у роботі XVIII Всесвітнього гірничого конгресу, який відбувався у Бразилії. Представлена доповідь, що стосувалася використання пневмобалонних конструкцій у гірництві, викликала живе зацікавлення у гірників різних країн світу.

У 1999-2000 рр. на замовлення фірми «Mitsui» концерну «Japan Coal» під керівництвом професорів О.В. Колоколова і І.О. Садовенка був виконаний проект: «Контракт демонстративного дослідження з підземної газифікації вугілля». Дані результати стали можливістю для названої фірми втілення розробок при відпрацюванні запасів вугілля на шахтах Китаю та Австралії.

У 2000 році у Національному гірничому університеті був організований Центр Українсько-польської співпраці. Нині директором цього центру є доцент кафедри підземної розробки родовищ Р.О. Дичковський. Він являється автором методики, щодо вивчення іноземних мов, яка була застосована при викладанні польської мови у Центрі.

З 2005 року дані курси були переведені на професійні рейки зі здачею відповідного диплому і видачею Сертифікату двох вищих навчальних закладів: Національного гірничого університету і Краківської гірничо-металургійної академії. Із дванадцяти перших слухачів, дев’ять були студентами кафедри підземної розробки родовищ.