Головна
Форум
Галерея
Контакти
FOR FOREIGN PARTICIPANTS
Іван Андрійович Кіяшко

У 1969 р. І.А. Кіяшко захистив докторську дисертацію на тему: «Встановлення основних параметрів і дослідження взаємодії механізованих кріплень і бічних порід у лавах шахт Центрального району Донбасу». У грудні того ж року став професором. Сформульовано новий науковий напрямок з підземного видобутку вугілля, у рамках якого на основі комплексного підходу до досліджень шахти, розроблені наукові принципи вдосконалення існуючих і створення нових комплексів очисного обладнання. Ним був створений курс «Технологія видобутку вугілля комплексами машин і агрегатами». Він керував лабораторією кріплень, яка разом з виробничниками підготувала комплекс «Дніпро» для серійного виробництва, вирішивши ряд складних науково-технічних гірничих завдань. У процесі виконання науково-дослідної роботи зі створення механізованого кріплення «Дніпро» під керівництвом професора Кіяшко І.А. захистили кандидатські дисертації Г.Д. Темченко, А.Х. Филиппський і В.В. Харченко.

 

З квітня 1971 р. Івана Андрійовича призначено завідувачем кафедри ПРРКК. У період його завідування зроблено оснащення приміщень кафедри, аудиторій №29 і 138, були придбані та почали застосовуватися технічні засоби навчання. Відповідно до загальних тенденцій розвитку технології підземного видобутку вугілля у 1979-1986 роках проводяться роботи з комплексної механізації процесів відпрацьовування пологих вугільних пластів із закладкою порід у вироблений простір лав. У цей період колектив учених під керівництвом професора І.А. Кіяшка разом з інститутами «Дніпродіпрошахт», «Дондіпровуглемаш», «ДонВУГІ», ІГС ім. О.О. Скочинського і виробничниками ВО «Павлоградвугілля» виконують науково-дослідні роботи, за результатами яких розробляються наукові основи, конструкторська документація на виїмково-закладний комплекс (умовно названий МКДЗ-90), створюється устаткування. На Виставці досягнень народного господарства в 1987 році стенд «Нові технології і системи машин для відпрацьовування тонких і вельми тонких пологих пластів у складних гірничо-геологічних умовах», на якому були відображені технологічна схема і устаткування комплексу МКДЗ-90, був відзначений срібною (Кіяшко І.А.), двома бронзовими (Овчинніков М.П. і Сердюк В.П.) медалями і почесними грамотами (Кошка О.Г. і Расстріга В.П.).

 

Його курси «Розробка родовищ корисних копалин підземним способом», «Технологія й комплексна механізація підземних гірничих робіт» та «Процеси підземних гірничих робіт» відрізнялися професіоналізмом і ораторським мистецтвом. Він створив новий курс – «Технологія видобутку вугілля очисними комплексами машин і агрегатів», якісно забезпечив усі види учбово-методичної роботи, керував дипломним і курсовим проектуванням, виробничою практикою студентів, був науковим керівником аспірантів і куратором студентської групи, входив до Науково-технічної ради Мінвуглепрому СРСР з проблеми «Комплекси очисних машин і гірський тиск», був членом трьох рад з захисту дисертацій, експертної комісії ДГІ і правління обласної організації товариства «Знання».

 

На початку 1980-х років він закінчив велику науково-дослідну роботу зі створення комплексу очисних машин «Західний Донбас», яка виконувалась разом з ДонВУГІ і Дондіпровуглемашем. Паралельно із цим виконувалися роботи зі створення технології селективного відпрацьовування вельми тонких вугільних пластів і з методології встановлення за допомогою ЕОМ оптимальних розмірів виїмкових полів вугільних шахт, а також визначення основних параметрів виїмкових стовпів. Названі роботи стали науковим напрямком (технологія, комплексна механізація і автоматизація підземного видобутку вугілля), що очолював професор І.А. Кіяшко. У наступні роки його група виконувала важливі для вугільної галузі дослідження, у тому числі державні випробування нових комплексів очисних машин типів КД-80, КМ-103, КМТ, УКП, АФК та ін.

Педагогічна діяльність Івана Андрійовича мала великий успіх. Його лекції відрізнялися досконалістю змісту і форми, користувалися популярністю у студентів, тому що супроводжувалися гарними ілюстраціями, слайдами і макетами. Він написав, а пізніше, з урахуванням технічного прогресу, переробив підручники й навчальні посібники «Технологія підземного видобутку вугілля комплексами машин» і «Процеси підземних гірничих робіт». Мінвуз України рекомендував їх для студентів гірничих ВУЗів і факультетів. Підручник «Процеси підземних робіт» при його житті видавався тричі.