Головна
Форум
Галерея
Контакти
FOR FOREIGN PARTICIPANTS
Олег Васильович Колоколов

О.В. Колоколов – гідний продовжувач наукових ідей Я.Е. Некрасовського. У березні 1974 р. він очолив кафедру підземної розробки родовищ корисних копалин і протягом двадцяти років – по листопад 1994 р. був завідувачем цієї кафедри. У 1975 р. його затверджено у вченому званні професора, в 1979-1984 рр. – деканом гірничого факультету.

У ці роки на кафедрі створюється навчальний клас гірничої справи, який обладнано макетами сучасних систем розробки. Всі макети були виготовлені за оригінальними проектами, створеними професорсько-викладацьким колективом кафедри. Предметні аудиторії обладнуються технічними засобами навчання (контрольно-навчальний комплекс «Львів-2М», тестові установки типу «Ластівка», дві кіноустановки, діапроектори, магнітофони). При матеріальній підтримці п'яти виробничих об'єднань створюється один з перших в інституті комп'ютерний клас.

 

Студентам добре запам'ятався педагогічний прийом, що використовував Олег Васильович у навчальному процесі. У перерві між лекціями в предметній аудиторії кафедри №29 включався магнітофон і звучали записи пісень про шахтарів і Донецький край, а також стародавнього студентського гімну «Гаудеамус» і шахтарського – «Gluck auf» німецькою мовою. Це дозволяло студентам не тільки відпочити від розумового навантаження і зняти втому, але й настроювало їх на активне сприйняття гірничих дисциплін, прищеплювало почуття гордості за свою професію і любов до «курганів, сонцем обпалених».

Педагогічну діяльність професор О.В. Колоколов успішно сполучає із науковою і технічною творчістю, широко залучаючи до цього студентів. Під його безпосереднім керівництвом захистили дипломні проекти більше 380 студентів. На лекціях він ознайомлює студентів з результатами власних досліджень. Випереджаючи час, Олег Васильович вперше розробляє і впроваджує у навчальну підготовку гірничих інженерів нові дисципліни: «Введення в спеціальність», «Основи наукових досліджень і технічної творчості», «Геотехнологічна розробка родовищ корисних копалин», які через 2-3 роки вводилися потім в інших ВУЗах України. Активно працювала створена при кафедрі громадська лабораторія технічної творчості, у якій під його керівництвом були розроблені і опубліковані цінні методичні посібники в галузі винахідництва.

 

Результати досліджень опубліковано в 4 докторських, 23 кандидатських дисертаціях, а також в 430 наукових працях. Новизна технічних розробок підтверджена одержанням більш 200 авторських свідоцтв на винаходи і патентів.

За великий особистий внесок у забезпечення високого рівня підготовки фахівців і вагомих наукових досягнень О.В. Колоколова визнано гідним почесних звань «Заслужений діяч науки і техніки України» (1999) і «Заслужений професор Національного гірничого університету» (2002).

Він був дійсним членом, академіком Академії інженерних наук України (1991), Міжнародної Академії наук екології і безпеки життєдіяльності
(МАНЕБ, 1995), членом регіонального Союзу письменників Придніпров'я і Міжнародного Співтовариства письменницьких союзів (1997).

Ним опубліковано 16 поетичних збірок і книг. Його вірші перекладені на українську мову, їх знають аматори поезії в Польщі, Німеччині, Японії, Ізраїлі. Багато його творів покладені на музику – пісні на його вірші співають професійні виконавці оперного і драматичного театрів, філармонії Дніпропетровська. У 2004 р. поезія О. Колоколова нагороджена літературною премією ім. М. Матусовського.

Кафедра шанує наукові досягнення і літературне надбання О.В. Колоколова. У 2010 р. створена предметна аудиторія ім. О.В. Колоколова, оснащена сучасною комп'ютерною технікою. Засновано іменну стипендію для студентів-гірників, а також проводяться дні пам'яті великого вченого і поета.