Головна
Форум
Галерея
Контакти
FOR FOREIGN PARTICIPANTS
КОНОНЕНКО Максим Миколайович

КОНОНЕНКО Максим Миколайович

 

Асистент кафедри, кандидат технічних наук. Після закінчення аспірантури працює з 2007 року на кафедрі асистентом.

Кононенко М.М. проводить практичні заняття зі студентами третього і четвертого курсів з наступних дисциплін: «Гірничі машини для розробки рудних родовищ», «Процеси при підземній розробці рудних родовищ», «Технологія підземної розробки рудних родовищ», «Механіка гірських порід» та «Процеси підземних гірничих робіт». З 2010 року читає лекції студентам третього курсу з основної дисципліни «Процеси при підземній розробці рудних родовищ». Лекційні та практичні заняття з підземної розробки рудних родовищ проводяться в аудиторії імені С.Г. Борисенка, де Кононенко М.М. є відповідальним за цю аудиторію. Кожне літо з 2008 року возить студентів другого курсу, які навчаються за спеціалізацією «Підземна розробка рудних родовищ», на навчально-ознайомчу практику до ЗАТ «Запорізький залізорудний комбінат». Прийняв активну участь у розробці методичних вказівок з практичних занять за наступними дисциплінами: «Особливості підземної розробки рудних родовищ», «Гірничі машини для розробки рудних родовищ», «Процеси при підземній розробці рудних родовищ», «Технологія підземної розробки рудних родовищ», а також методичних вказівок до виконання курсового проекту з дисципліни «Технологія підземної розробки рудних родовищ».

Основна наукова діяльність спрямована на встановлення закономірностей величин деформацій гірського масиву навколо нарізних виробок, які змінюються за відстанню від контурів камер при підземній розробці рудних родовищ.

Публікації

Усього опубліковано 18 наукових праць.

Основні публікації за останні роки

1. Хоменко О.Е., Кононенко М.Н., Мальцев Д.В. Крепление подготовительных выработок вблизи выработанного пространства железорудной шахты // Науковий вісник НГУ. – 2005. – №3. – С. 5-7.

2. Бондаренко В.И., Хоменко О.Е., Кононенко М.Н. Технология крепление подготовительных выработок в условиях Южно-Белозерского железорудного месторождения // Науковий вісник НГУ. – 2005. – №8. – С. 3-6.

3. Хоменко О.Є., Кононенко М.М., Долгий О.А. Досвід використання бурового, навантажувального та допоміжного обладнання на рудних шахтах світу // Науковий вісник НГУ. – 2006. – №1. – С. 18-21.

4. Хоменко О.Е., Кононенко М.Н., Мальцев Д.В. Эффективность учета разгруженности массива в креплении нарезных выработок на шахтах ЗАО «Запорожский железорудный комбинат» // Розроб. рудн. родовищ. – 2006. – №90. – С. 58-61.

5. Кононенко М.Н. Моделирование влияния очистных камер на устойчивость нарезных выработок с понижением глубины горных работ // Науковий вісник НГУ. – 2007. – №9. – С. 17-19.

6. Кононенко М.Н., Мальцев Д.В. Усовершенствование технологии очистных работ во вторичных камерах в условиях Южно-Белозерского месторождения
// Науковий вісник НГУ. – 2008. – №4. – С. 32-35.

7. Кононенко М.М. Технологія кріплення бурових виробок у зонах впливу очисних камер // Межвед. сб. науч. трудов. «Геотехническая механика». ИГТМ НАН Украины. – Д., 2009. – Вып. 82. – Том. 1. – С. 127-133.