Головна
Форум
Галерея
Контакти
FOR FOREIGN PARTICIPANTS
КОШКА Олександр Григорович

КОШКА Олександр Григорович

 

Доцент кафедри підземної розробки родовищ, кандидат технічних наук. Працює на кафедрі з 1983 року після закінчення аспірантури Дніпропетровського гірничого інституту ім. Артема.

У теперішній час читає лекції з дисциплін: «Основи гірничого виробництва», «Геотехнології в гірництві», «Технологія гірничого виробництва і збагачення корисних копалин», «Процеси підземних гірничих робіт», «Управління станом гірського масиву», «Метрологія, стандартизація, сертифікація і акредитація» студентам гірничого, геолого-развідувального, механіко-машинобудівного факультетів університету й Інституту заочно-дистанційної освіти, керує дипломними проектами спеціалістів та магістрів. Має право наукового керівництва аспірантами.

Поряд із викладацькою роботою на кафедрі, займається суспільною роботою: був експертом Міністерства освіти і науки України з акредитації учбових закладів гірничого профілю, а з 2002 р. займає посаду завідуючого аспірантурою і докторантурою Національного гірничого університету.

Протягом багатьох років є відповідальним виконавцем і науковим керівником низки науково-дослідних робіт, що виконуються науково-дослідною частиною університету, на шахтах Донбасу, Західного Донбасу і Львівсько-Волинського вугільного басейну.

Останніми роками неодноразово запрошувався у якості експерта-консультанта різними зарубіжними фірмами та інвестиційними компаніями, зокрема ЗАТ «Сибірський Антрацит» (Росія), Beresford I.I.D.D. s.r.o.(Чехія) для оцінки родовищ України, Росії, Болгарії, Абхазії, Індонезії.

За досягнення у науковій і викладацькій діяльності відзначений Почесними грамотами МОН України і НГУ, нагрудними знаками «Шахтарська слава» II та III ступенів і «Заслуженого шахтаря ДХК «Львіввугілля».

Основна наукова діяльність спрямована на вдосконалення техніки і технології відробки тонких і вельми тонких вугільних пластів, підвищення якості видобуваємого вугілля.

Публікації

Усього опубліковано 43 наукові праці, з них 5 за кордоном, 12 навчально-методичних робіт, отримано 2 авторських свідоцтва на винаходи. Приймав участь у роботі низки національних і міжнародних конференцій та форумів.


Основні публікації за останні роки

1. Buzylo V.I., Koshka A.G., Vasilyev V.E., Morozova T.I. Mining of Adjacent Coal Seams in the Mines/ Materialy Szkoly Eksploatacij Podzemnej 2006. – Krakow: Wydawnictwo IGSMiE PAN. – P. 591-597.

2. Бузило В.И., Васильев В.Е., Кошка А.Г. Обоснование границ концентрации горных работ при отработке сближенных пластов Западного Донбасса // Матер. междун. конф. «Форум горняков». – Д.: НГУ, 2006.

3.  Бузило В.И., Кошка А.Г. Пневматические крепи-технические средства для механизации процесса подземных горных работ // Науковий вісник НГУ. – 2007. – №6. – С. 16-18.

4. Бузило В.И., Кошка А.Г., Сердюк В.П., Юнак С.И., Ефремов В.И. Влияние формы забоя на энергозатраты и сортность добываемой продукции // Матер. междун. научн.-практ. конф. «Школа подземной разработки». – Д.: НГУ, 2007.

5. Buzylo V.I., Koshka A.G., Serdyk V.P., Morozova T.I. Improvement of Equipment and Metods for Thin Coal Strata Mininq in Western Donbass / Materialy Szkoly Eksploatacij Podzemnej 2008. – Krakow: Wydawnictwo IGSMiE PAN. – P. 617-621.

6. Бузило В.И., Савостьянов А.В., Сердюк В.П., Кошка А.Г., Яворский В.Н. Влияние скорости подвигания лавы на состояние прилегающей выработки // Матер. междунар. конф. «Форум горняков». – Д.: НГУ, 2008.

7. Бузило В.И., Кошка А.Г., Сердюк В.П., Наливайко Я.М., Дяченко А.П. Формирование качества добываемого угля при отработке пласта сложного строения // Матер. междун. научн.-практ. конф. «Школа подземной разработки». – Д.: НГУ, 2009.

8.  В.І. Бузило, В.М. Яворський, О.Г. Кошка, В.П. Сердюк, А.В. Яворський. Технологія відпрацювання вугільних ціликів камерами в умовах шахт Західного Донбасу. (Монографія.): Національний гірничий університет, 2011