Головна
Форум
Галерея
Контакти
FOR FOREIGN PARTICIPANTS
КОВАЛЕВСЬКА Ірина Анатоліївна

КОВАЛЕВСЬКА Ірина Анатоліївна

Професор кафедри підземної розробки родовищ, доктор технічних наук. Працює на кафедрі з 1998 року після закінчення аспірантури при Інституті геотехнічної механіки НАН України (відділ механіки гірських порід) та роботи на кафедрі гірничих машин.

У теперішній час читає лекції студентам третього та четвертого курсів з основних дисциплін: «Механіка гірських порід», «Моделювання», «Основи наукових досліджень» та входить до робочої групи, яка викладає англійською мовою «Основи технології гірничого виробництва» для студентів спеціалізації «Підземна розробка родовищ з поглибленим вивченням англійської мови».

Ковалевська І.А. керує магістратурою та аспірантурою. Під її керівництвом захищено 2 кандидатські дисертації.

За останній період Ірина Анатоліївна у співавторстві прийняла участь у написанні наступних монографій: «Компьютерное моделирование напряженно-деформированного состояния пород вокруг пластовой выработки. Книга 1. Допредельная стадия деформирования системы «порода-крепь»» (2006), «Геомеханика взаимодействия элементов системы «породный массив-выемочная выработка-охранная конструкция» (2007), «Компьютерное моделирование напряженно-деформированного состояния мелкослоистого породного массива вокруг пластовой выработки. Книга 2. Предельное и запредельное состояние системы «порода-крепь» (2007), «Прогноз перемещений контура пластовой выработки в слоистом массиве слабых пород» (2008).

Ковалевська І.А. приймає участь у роботі двох спеціалізованих рад з захисту кандидатських та докторських дисертацій: Національного гірничого університету за спеціальністю «Підземна розробка родовищ корисних копалин» та Інституту геотехнічної механіки НАН України за спеціальністю «Геотехнічна та гірнича механіка».

Основна наукова діяльність спрямована на встановлення закономірностей взаємодії елементів просторово неоднорідної геомеханічної системи «вуглевміщуючий породний масив-кріплення підготовчих виробок» з виходом на підвищення її стійкості ресурсозберігаючими технологіями.

Публікації

Усього опубліковано 183 наукові праці, у тому числі 13 монографій, отримано 4 патенти на винаходи. Опубліковано за кордоном 20 наукових статей та зроблені доповіді на конференціях, симпозіумах, форумах та конгресах. Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Основні публікації за останні роки

1. Бондаренко В.И., Ковалевская И.А., Симанович Г.А., Фомичев В.В. Компьютерное моделирование напряженно-деформированного состояния пород вокруг пластовой выработки. Книга 1. Допредельная стадия деформирования системы «порода-крепь». – Монография. – Д.: Системные технологии. – 2006. – 172 с.

2. Геомеханика взаимодействия элементов системы «породный массив-выемочная выработка-охранная конструкция» / Бондаренко В.И., Ковалевская И.А., Симанович Г.А., Коваль А.И. – Монография. – Д.: Системные технологии. – 2007. – 209 с.

3. Bondarenko V.I., Kovalevska I.A., Simanovich G.A., Fomichov V.V, Serdiuk V.P. Research of Rock Stresses and Deformation around mining workings / International Mining Forum. Technical, Technological and Economic Aspects of Thin-Seams Coal Mining. – Taylor 8t Francis/Balkema, 2007. – Р. 47-56.

4. Бондаренко В.И., Ковалевская И.А., Симанович Г.А., Фомичев В.В. Компьютерное моделирование напряженно-деформированного состояния мелкослоистого породного массива вокруг пластовой выработки. Книга 2. Предельное и запредельное состояние системы «порода-крепь». – Монография. – Д.: Системные технологии. – 2007. – 198 с.

5. Бондаренко В.И., Ковалевская И.А., Ильяшов М.А., Симанович Г.А., Фомичев В.В. Прогноз перемещений контура пластовой выработки в слоистом массиве слабых
пород. – Монография. – Д.: Системные технологии. – 2008. – 194 с.

6. Kovalevska I.A., Chervatyuk V.G., Vasilyev V.E., Buzylo V.V. The Modern Aspects of the Anchor Fastening use in the Environment of SC «Pavlogradvugilla» / New Challenges and Vision for Mining. 21st World Mining Congress Abstrakts of Articles with Congress. – Krakow-Katowice-Sosnowice (Poland): Expo 2008. – P. 139-145.

7. Kovalevska I.A., Simanovich G.A., Vivcharenko A.V., Chervatyuk V.G. Working out and Research of the Pliable Anchor with the Elastic Lock / Materialy Szkoly Eksploatacij Podzemnej 2009. – Krakow.: Wydawnictwo IGSMiE PAN. – P. 591-597.

8. Ковалевська  І.А. Симанович Г.А.Коваль О.И. Технология возведения у выемочного штрека охранной литой полосы с разгрузочной полостью. Дніпропетровськ: Науковий вісник НГУ, №12

9. И.А. Ковалевская. Общая схема расчета нагрузки на подсистему "упрочненные породы - крепь" при произвольном колебании ее реакции. Науковий вісник НГУ. – 2011. – №1. – С.11-12

10. И.А. Ковалевская. Взаимосвязь нагрузки на крепь выработки и параметров зоны неустойчивого равновесия пород.  Науковий вісник НГУ. – 2011. – №2. – С.7-9

11. И.А. Ковалевская, В.В. Фомичёв, А.И. Скитенко, М.В. Снигур Влияние характеристик слоистости и угла падения горного массива на результаты вычислительного эксперимента по устойчивости выемочных выработок // Науковий вісник НГУ. – 2012. – №3.