Головна
Форум
Галерея
Контакти
FOR FOREIGN PARTICIPANTS
КУЗЬМЕНКО Олександр Михайлович

КУЗЬМЕНКО Олександр Михайлович

 

Гірничий інженер, доктор технічних наук, професор. Народився 20 листопада 1949 р.
в м. Марганець, Дніпропетровської області в родині робітника. Професор кафедри підземної розробки родовищ Національного гірничого університету, голова Науково-методичної ради університету, заступник директора, керівник навчального компонента Науково-освітнього центру «Стійкість геомеханічних систем: процеси, явища, ризики», створеного разом з Фондом цивільних досліджень і розвитку США, Національним гірничим університетом і Міністерством освіти і науки України. Один із засновників Міжнародної науково-практичної конференції «Школа підземної розробки». Член експертних комісій, редакційних колегій спеціалізованих журналів, як в університеті, так і в інших Вузах. В університеті працює з 1974 року. На кафедрі підземної розробки родовищ викладає профілюючі дисципліни «Основи гірничого виробництва», «Технологія підземної розробки пластових родовищ», «Особливості підземної розробки рудних родовищ». Для магістрів спеціальності 8.000005 «Педагогіка вищої школи» викладає дисципліну «Теорія і практика вищої професійної освіти в Україні». Керує дипломним проектуванням спеціалістів.

Після закінчення курсів іноземної мови (французька) Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка стажувався у Франції в університеті ім. Поля Валері (м. Монтпельє), а потім викладав спеціальні дисципліни з розробки родовищ корисних копалин в Аннабінському університеті (Алжир).

Член експертної ради Державної акредитаційної комісії Міністерства освіти і науки України. Організовує роботу методичних комісій і груп за спеціальностями університету. Займається підготовкою докторантів, аспірантів і магістрів. Читає лекції з педагогіки для молодих викладачів університету.

Є членом спеціалізованих Вчених рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій у Національному гірничому університеті та Інституті геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова Національної академії наук України.

Наукова діяльність залишається основною роботою, що дає можливість виявити ті знання, які були закладені в інституті і розвивалися під керівництвом його Вчителя – професора О.В. Колоколова. Основний науковий напрям – розробка родовищ у складних гірничо-геологічних умовах з урахуванням геодинаміки геологічного середовища.

У творчій співдружності з професором О.В. Савостьяновим теоретичні розробки останнього одержали новий науковий імпульс, що дає можливість прогнозувати стан гірського масиву в реальному часі деформаційних процесів при веденні гірничих робіт. Наукові напрями розвиваються у наступних роботах:

– наукові принципи розробки геометричних інтегрованих систем технічного планування інтенсифікації гірничих робіт;

– геомеханічне обґрунтування підземної технології інтенсивного видобутку вугілля з урахуванням особливостей геологічного середовища;

– створення технічних рішень щодо забезпечення колективної безпеки ведення гірничих робіт в існуючих системах розробки при великих розмірах виїмкового стовпа.

Він є відомим фахівцем в галузі розробки вугільних родовищ у складних гірничо-геологічних умовах. Бере активну участь у Міжнародних симпозіумах і наукових конференціях.

Публікації

Професором Кузьменком О.М. опубліковано більше 110 наукових праць, нормативних документів і методичних розробок. Серед них 2 підручника, гірничий словник і 12 монографій. Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Основні публікації за останні роки

1. Пивняк Г.Г., Бондаренко В.И., Кузьменко А.М., Колоколов О.В. Направления использования угля / Энциклопедическое издание. Энергетика: история, настоящее и будущее. Т.1. От огня и воды к электричеству. – К., 2005. – 304 с.

2. Технологія підземної розробки пластових родовищ корисних копалин: Підручник для вузів /Бондаренко В.І., Кузьменко О.М., Грядущий Ю.Б., Гайдук В.А., Колоколов О.В., Табаченко М.М., Почепов В.М. – Д.: Полиграфист, 2005. – 708 с.

3. Мала гірнича енциклопедія. Том 2. / За ред. В.С. Білецького // Кузьменко О.М. та
ін. – Донецьк: Донбас, 2007. – 652 с.

4.  Монтаж и демонтаж очистных механизированных комплексов угольных шахт. – Монография / А.Ф. Борзых, А.М. Кузьменко, В.И. Сафонов, В.Д. Рябичев. – Донецк: Норд-прес, 2008. – 265 с.

5. Правила використання газоподібного азоту для попередження та локалізації підземних пожеж. СОУ 10.1.202020852.001:2006. Видання офіційне / О. Кузьменко, І. Беліков, В. Бондаренко, О. Брюханов, Б. Грядущий, В. Лобода, О. Савостьянов. – К.: Мінвуглепром України, 2006. – 17 с.

6. Стаціонарні камери-сховища рятувальні шахтні. Загальні технічні вимоги. СОУ 10.1.202020852.002:2006. Видання офіційне / О. Кузьменко, І. Беліков, В. Бондаренко,
О. Брюханов, Б. Грядущий, В. Лобода, О. Савостьянов, В. Тарасов. – К.: Мінвуглепром України, 2006. – 16 с.

7. Кузьменко О.М. Перспективний напрям розвитку гірничих робіт для впровадження інтенсивного видобування вугілля // Уголь Украины. – 2009. – №6. – С. 12-15.

8. Кузьменко А.М., Козлов А.А., Хейло А.В. Формирование нагрузок в зоне сопряжения подготовительных горных выработок в выемочном поле при приближении очистных работ. Сб. наук. праць ІV Міжнародної наук.-практ. конф. 02-08 вересня 2011 р. – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2011. – С. 257-262.

9. Кузьменко А.М., Усатый В.Ю., Усатый В.В. Распределение напряжений в горном массиве вокруг высоких камер при разработке рудных месторождений с твердеющей закладкой. Сб. науч. труд. НАН Украины, ИГТМ, вып. 94, 2011. – С. 105-110.

10. А.М. Кузьменко.  Состояние массива горных пород вокруг очистного забоя в зонах интенсивной трещиноватости.  Науковий вісник НГУ. – 2011. – №6. – С.22-24