Головна
Форум
Галерея
Контакти
FOR FOREIGN PARTICIPANTS
ЛАПКО Віктор Вікторович

ЛАПКО Віктор Вікторович

 

Асистент кафедри. Після закінчення аспірантури працює з 2000 року на кафедрі асистентом.

Лапко В.В. проводить практичні заняття зі студентами першого і четвертого курсів з наступних дисциплін: «Інформатика», «Основи комп’ютерної графіки», «Гірнича комп’ютерна графіка», «Комп’ютерні технології в гірництві», «Моделювання виробничих процесів», «Технологія підземної розробки родовищ корисних копалин», веде курсове проектування з дисциплін: «Технологія підземної розробки родовищ корисних копалин» та «Процеси гірничих робіт».

Приймає активну участь у розробці методичного забезпечення дисциплін: «Основи комп’ютерної графіки», «Технологія підземної розробки родовищ корисних копалин».

Лапко В.В. є відповідальним секретарем Приймальної комісії Інституту заочно-дистанційної освіти НГУ. Проводить профорієнтаційну роботу в Центральному районі Донбасу.

З 2007 року входить до Організаційного комітету щорічної Міжнародної науково-практичної Школи підземної розробки, де бере участь у технічній редакції збірника наукових праць та здійснює підтримку сайту Школи www.msu.org.ua.

Напрям наукової діяльності: «Обґрунтування стійкості підготовчих виробок, які пройдено у слабометаморфізованих гірських породах, закріплених анкерним кріпленням глибокого закладення».

Публікації

Усього опубліковано 10 наукових праць, з них 1 за кордоном. Отримано 2 патенти на винаходи.

Основні публікації за останні роки

1. Медяник В.Ю., Яворский В.Н., Лапко В.В., Мамайкин А.Р. Исследование способа охраны подготовительных выработок полосами переменной жесткости // Науковий вісник НГУ. – 2007. – №6. – С. 33-37.

2. Параметры распространения температурного поля в породах, вмещающих подземный газогенератор / В.С. Фальштинський, Р.О. Дичковський, М.М. Табаченко, В.В. Лапко // Матер. междун. научн.-практ. конф. «Школа подземной разработки». – Д.: НГУ, 2007. – С. 216-224.

3. Modern Condition and Perspective Directions of Development of Coal Mines of the Western Donbass / O.F. Nehreshchenjuk, A.V. Martovitskij, P.N. Klanovets, V.V. Lapko. – 21st World Mining Congress & Expo 2008, 7–12 September 2008. – Poland, Krakow – Katowice – Sosnowiec. – Krakow, 2008. – P. 199-204.

4. Яворський А.В., Янко В.В., Лапко В.В. Перспективи та проблеми видобутку вугілля під охоронюваними об’єктами в Західному Донбасі // Межвед. сб. науч. трудов. «Геотехническая механика». ИГТМ НАН Украины. – Д., 2009. – Вып. 82. – Том. 1. –
С. 144-150.

 5. Современный подход к рентабельной разработке тонких угольных пластов
/ Табаченко Н.М, Дычковский Р.Е., Фальштынский В.С., Лапко В.В. // Матер. III междун. научн.-практ. конф. «Школа подземной разработки». – Д.: НГУ, 2009. – С. 287-289.

6. Пат. №35883 UA, МПК (2006) Е21В 43/25. Спосіб запалювання вугільного пласта при підземній газифікації / В.С. Фальштинський, Р.О. Дичковський, М.М. Табаченко, В.В. Лапко, О.Ю. Свєткіна (Україна). Бюл. №19, 2008.

7. В.В. Русских, В.В. Лапко, С.А. Зубко Развитие технологии добычи и принятие новых технических решений при отработке рудных залежей в сложных горно-геологических условиях Южно-Белозерского месторождения // Науковий вісник НГУ. – 2012. – №5.