Головна
Форум
Галерея
Контакти
FOR FOREIGN PARTICIPANTS
МАЛЬЦЕВ Дмитро Валерійович

МАЛЬЦЕВ Дмитро Валерійович

 

Асистент кафедри. Після закінчення аспірантури у 2008 році працює на кафедрі асистентом.

Мальцев Д.В. проводить практичні заняття зі студентами четвертого і п’ятого курсів з наступних дисциплін: «Особливості підземної розробки рудних родовищ», «Механізовані комплекси», «Механіка гірських порід», «Фізико-хімічна геотехнологія», «Процеси підземних гірничих робіт», «Матеріалознавство» та курсові проекти з таких дисциплін як «Проведення гірничих виробок» і «Процеси підземних гірничих робіт». Практичні заняття з підземної розробки рудних родовищ проводяться в аудиторії імені С.Г. Борисенка. Прийняв активну участь у розробці методичних вказівок з практичних занять за наступними дисциплінами: «Особливості підземної розробки рудних родовищ», «Гірничі машини для розробки рудних родовищ», «Процеси при підземній розробці рудних родовищ», «Технологія підземної розробки рудних родовищ», а також методичних вказівок до виконання курсового проекту з дисципліни «Технологія підземної розробки рудних родовищ».

Мальцев Д.В. приймає активну участь у грантах, таких як конкурс Науково-освітнього центру на тему «Обґрунтування раціональних геотехнічних параметрів при видобутку рудної сировини на уранових родовищах України». Робить доповіді на англійській мові «Feasibility study of technology rational parameters for uranium ores drilling and blasting using room-and-pillar mining» та ін.

Дмитро Валерійович приймає участь у міжнародних науково-технічних конференціях, таких як «Школа підземної розробки», «Форум гірників», «Сталий розвиток гірничо-металургійної промисловості» та ін.

 

 

Основна наукова діяльність пов’язана зі встановленням закономірностей величин деформацій гірського масиву навколо очисних камер, які змінюються за відстанню від контурів камер при підземній розробці рудних родовищ. Результатами роботи є нові параметри буровибухових робіт в умовах урановорудних підприємств на прикладі ш. «Смолінська» ДП «ПівденГЗК».

Публікації

Усього опубліковано 15 наукових праць.

Основні публікації за останні роки

1. Хоменко О.Є., Мальцев Д.В. К обоснованию рациональной технологии буровзрывных работ в условиях шахт ГП «ВостГОК» // Науковий вісник НГУ. – 2005. – №10. – С. 3-6.

2. Хоменко О.Е., Мальцев Д.В. Ресурсосберегающая технология буровзрывных работ в условиях Ватутинского урановорудного месторождения // Науковий вісник НГУ. – 2007. – №1. – С. 13-16.

3. Мальцев Д.В., Кононенко М.Н. Усовершенствование технологии очистных работ во вторичных камерах в условиях Южно-Белозерского месторождения // Науковий вісник НГУ. – 2008. – №5. – С. 29-31.

4. Мальцев Д.В. Изучение напряженно-деформированного состояния массива урановых руд термодинамическим методом // Матер. III междунар. научн.-практ. конф. «Школа подземной разработки». – Д.: НГУ, 2009. – С. 600-614.