Головна
Форум
Галерея
Контакти
FOR FOREIGN PARTICIPANTS
МАМАЙКІН Олександр Рюрикович

МАМАЙКІН Олександр Рюрикович

 

Асистент кафедри підземної розробки родовищ. Після закінчення аспірантури працює з 2006 року на кафедрі асистентом.

Мамайкін О.Р. проводить практичні заняття зі студентами третього і четвертого курсів з наступних дисциплін: «Процеси підземних гірничих робіт», «Технологія підземної розробки родовищ корисних копалин», «Механіка гірських порід». Практичні заняття з підземної розробки родовищ корисних копалин проводяться в аудиторії імені
О.В. Колоколова. З 2005 року є керівником навчально-ознайомчої практики студентів другого курсу, які навчаються за спеціальністю «Розробка родовищ корисних копалин» і проходять практику на шахтах ВАТ «Павлоградвугілля». Приймає активну участь у наукових дослідженнях кафедри ПРР, які виконуються для шахт ВАТ «Павлоградвугілля», та ДП «Свердловантрацит».

Прийняв активну участь у розробці методичних вказівок з практичних занять з дисциплін: «Технологія підземної розробки родовищ корисних копалин» та «Механіка гірських порід».

Мамайкін О.Р. є відповідальним секретарем Приймальної комісії гірничого факультету НГУ.

Основна наукова діяльність пов’язана зі встановленням закономірностей взаємодії елементів геомеханічної системи «породний масив-кріплення підготовчих виробок» з підвищенням її стійкості.

Публікації

Усього опубліковано 14 наукових праць та отримано 1 патент на винахід.

Основні публікації за останні роки

1. Ковалевская И.А., Мамайкин А.Р., Мальцев Д.В. Обоснование схемы расчета напряжений в элементах трубчатого анкера // Науковий вісник НГУ. – 2007. – №5. –
С. 29-31.

2. Мамайкин А.Р., Згурский Г.Н. Экспериментальное исследование состояния подготовительных выработок с увеличенным отпором крепи // Матер. междун. научн.-практ. конф. «Школа подземной разработки». – Д.: НГУ, 2007. – С. 337-341.

3. Бузило В.И., Кошка А.Г., Мамайкин А.Р. Лабораторные исследования свойств пород почвы горных выработок шахт Западного Донбасса // Матер. междун. конф. «Форум горняков». – Д.: НГУ, 2007. – С. 50-55.

4. Ковалевська І.А., Мамайкін О.Р., Фомичов В.В. Дослідження впливу геомеханічних параметрів вуглевміщуючого масиву слабких порід на здимання підошви виробки // Науковий вісник НГУ. – 2008. – №7. – С. 32-35.

5. Почепов В.М., Фомичов В.В., Мамайкін О.Р. Дослідження впливу опорних елементів кріплення на стан порід підошви підготовчої виробки // Науковий вісник НГУ. –2008. – №8. – С. 47-50.

6. Ковалевская И.А., Симанович Г.А., Мамайкин А.Р. Обоснование исходных положений вычислительных экспериментов по исследованию перемещений контура пластовой выработки // Матер. междун. конф. «Форум горняков». – Д.: НГУ, 2008. –
С. 102-107.

7. Ковалевская И.А., Почепов В.Н., Мамайкин А.Р. Экспериментальные исследования перемещений опор стоек пластовой выработки // Матер. междунар. научн.-практ. конф. «Школа подземной разработки». – Д.: НГУ, 2009.  – С. 392-397.