Головна
Форум
Галерея
Контакти
FOR FOREIGN PARTICIPANTS
Підручники, навчальні посібники, монографії

ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ, МОНОГРАФІЇ


Б81  Технологія підземної розробки пластових родовищ корисних копалин: Підручник для вузів
/ Бондаренко В.І., Кузьменко О.М., Грядущий Ю.Б., Гайдук В.А., Колоколов О.В., Табаченко М.М., Почепов В.М. – Дніпропетровськ, 2005. – 708 с.

 

Докладніше...


И90  Бондаренко В.И., Кузьменко А.М., Дычковский Р.Е. и др. История кафедры подземной разработки месторождений (1900-2005). – Д.: АРТ-ПРЕСС, 2005. – 488 с.

 

Докладніше...


О64  Организация и планирование очистных и подготовительных работ: Учебное пособие для вузов /Бондаренко В.И., Ильяшов М.А., Руденко Н.К., Салли С.В. – Днепропетровск, 2009. – 240 с.

 

Докладніше...


Б81  Бондаренко В.І., Бузило В.І., Табаченко М.М., Медяник В.Ю. Геомеханічні основи підвищення стійкості підготовчих виробок: Навчальний посібник. – Д.: Національний гірничий університет, 2009. – 407 с.

 

Докладніше...


Временное руководство по расчету параметров трубчатой анкерной крепи / Сост.:
В.И. Бондаренко, И.А. Ковалевская, Г.А. Симанович, В.В. Поротников, О.Е. Хоменко, В.В. Фомичев, А.И. Коваль, К.Н. Антоненко. – Днепропетровск: «Системные технологии», 2005 – 46 с. – 12 ил. На русском языке.

 

Докладніше...


Ковалевська І.А. Розрахунок параметрів управління стійкістю підсистеми «зміцнені породи-кріплення підземних виробок»: Монографія. – Дніпропетровськ: «Системні технології»,
2005. – 220 с. Російською мовою.

 

Докладніше...


Бондаренко В.І., Ковалевська І.А., Симанович Г.А., Поротніков В.В. Теорія і практика застосування трубчастого анкерного кріплення. Монографія.
Дніпропетровськ: «Системні технології», 2005. –
321 с. – Російською мовою.

 

Докладніше...


Бондаренко В.І., Ковалевська І.А., Симанович Г.А., Поротніков В.В., Антоненко К.М., Фомичов В.В. Технологія виготовлення і установки трубчастих анкерів вибуховим способом. Монографія. – Дніпропетровськ: «Системні технології», 2006. – 56 с.

 

Докладніше...


Бондаренко В.І., Ковалевська І.А., Симанович Г.А., Фомичов В.В. Комп’ютерне моделювання напружено-деформованого стану дрібно-шаруватого породного масиву навколо пластової виробки. Книга 1. Дограничне деформування системи «порода-кріплення». Монографія. – Дніпропетровськ: «Системні технології», 2006. – 172 с. – Російською мовою.

 

Докладніше...


Бондаренко В.І., Ковалевська І.А., Симанович Г.А., Фомичов В.В. Комп’ютерне моделювання напружено-деформованого стану дрібношаруватого породного масиву навколо пластової виробки. Книга 2. Граничний та позаграничний стан системи «порода-кріплення». Монографія. – Дніпропетровськ: «Системні технології», 2007. – 198 с. – Російською мовою.

 

Докладніше...


Х76  Хоменко О.Є. Удосконалення технології видобування залізних руд з охоронних ціликів: Монографія. – Д.: Національний гірничий університет, 2007. – 99 с. – Російською мовою

 

Докладніше...


Бондаренко В.І., Ковалевська І.А., Симанович Г.А., Коваль А.І. Геомеханіка взаємодії елементів системи «породний масив-виїмкова виробка-охоронна конструкція». Монографія. – Дніпропетровськ: «Системні технології», 2007. – 209 с. – Російською мовою.

 

Докладніше...


Бондаренко В.І., Ільяшов М.О., Ковалевська І.А., Симанович Г.А., Фомичов В.В. Прогноз переміщень контура пластової виробки в шаруватому масиві слабких порід. Монографія. – Дніпропетровськ: «Системні технології», 2008. – 193 с. – Російською мовою.

 

Докладніше...


Б82  Монтаж и демонтаж очистных механизированных комплексов угольных шахт: Монография / А.Ф. Борзых, А.М. Кузьменко, В.И. Сафонов, В.Д. Рябичев. – Донецк: Норд-Пресс, 2008. – 265 с.

 

Докладніше...


Методика прогноза перемещений контура крепи выемочной выработки, расположенной в слоистом массиве слабых пород / В.И. Бондаренко, И.А. Ковалевская, Г.А. Симанович, В.В. Фомичев, В.Н. Почепов, А.Р. Мамайкин. – Днепропетровск: НГУ, 2008. – 69 с. – На русском языке

 

Докладніше...


Ф19  Фальштинський В.С. Удосконалення технології свердловинної підземної газифікації вугілля (СПГВ): Монографія. – Д.:  Національний гірничий  університет, 2009. – 131 с.

 

Докладніше...


С16  Саллі С.В., Бондаренко Я.П., Терещенко М.К. Управління техніко-економічними параметрами вугільних шахт – Д.: Герда, 2009. – 150 с.

 

Докладніше...


М42  Медяник В.Ю. Підвищення стійкості підготовчих виробок при розробці  пологих вугільних пластів на великих глибинах: Монографія. – Д.: Національний гірничий університет, 2009. – 141 с.

 

Докладніше...


В76  Владико О.Б. Технология создания противофильтрационных завес струями высокого давления: Монографія. – Д.: Національний гірничий університет, 2010. – 86 с. – Російською мовою

 

Докладніше...


Д50  Р.О. Дичковський. Високомеханізоване виймання тонких вугільних пластів в зонах структурних змін гірського масиву Львівсько-Волинського басейну: Монографія. – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2010. – 109 с.

 

Докладніше...


Х76  Хоменко О.Є., Кононенко М.М. Технология крепления выработок для камерных систем разработки с закладкой: Монографія. – Д.: Національний гірничий університет, 2010. – 91 с. – Російською мовою

 

Докладніше...